Starszy księgowy

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Gdańsk

217 dni temu

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy księgowy
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 11726

Warunki pracy

- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie Urzędu, na piętrze budynku nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
- praca administracyjno-biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Sporządzanie dowodów obrotów materiałowych i ich księgowanie celem wydania z magazynu oraz prowadzenia ewidencji stanów magazynowych.
 • Prowadzenie ewidencji pomocniczej w zakresie mps celem prowadzenia gospodarki materiałowej.
 • Prowadzenie ewidencji i rozliczanie darowizn pieniężnych i rzeczowych w pionie mps (po uzyskaniu danych z jednostek organizacyjnych) celem przekazania danych do Pionu Głównego Księgowego oraz rozliczenia z darczyńcami.
 • Sporządzanie sprawozdań oraz planów w zakresie transportu pod kątem finansowym celem przekazania do Pionu Głównego Księgowego i do WGT KGSG.
 • Prowadzenie ewidencji finansowej, terminowe opracowywanie faktur pod względem merytorycznym, wystawianie faktur za usługi wykonywane w SGT celem przekazania do Pionu Głównego Księgowego i terminowego opłacenia faktur.
 • Prowadzenie dokumentacji szkód z zakresu mps celem przekazania danych dla Pionu Głównego Księgowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego praca biurowa lub w administracji
 • znajomość przepisów: ustawa o finansach publicznych i rachunkowości, znajomość przepisów dot. ochrony informacji niejawnych
 • rzetelność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, umiejętność analitycznego myślenia.
 • obsługa komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • poświadczenie bezpieczeństwa

Poznaj stanowisko: Starszy Księgowy

Pracownik zatrudniony na stanowisko Starszego Księgowego jest odpowiedzialny za kompleksową obsługę jednego lub kilku obszarów księgowych. Do jego zadań należy również przygotowanie raportów i sprawozdań finansowych na potrzeby zarządu firmy. Wykonuje również czynności do zamknięcia miesiąca i roku. Często Starszy Księgowy przeprowadza też szkolenia dla innych członków zespołu księgowego. ...
Starszy Księgowy Praca Starszy Księgowy

Rekrutują z Praca.pl