Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku

Gdańsk

11 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 22345

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• bariery architektoniczne – brak schodołazu, brak windy, drzwi nieodpowiedniej szerokości (nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych),
• toaleta dla osób niepełnosprawnych zlokalizowana na parterze budynku.

Zakres zadań

 • organizowanie naborów kandydatów do pracy
 • sporządzanie oraz prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem oraz rozwiązywaniem stosunku pracy
 • sporządzanie decyzji w sprawie przyznania dodatków za wysługę lat, nagród jubileuszowych, dodatków zadaniowych oraz dodatków kontrolerskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość przepisów: prawa pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o KAS i przepisów wykonawczych
 • łatwość komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Referent

  Referent to stanowisko funkcjonujące w instytucjach państwowych (na przykład sądach, urzędach czy izbie celnej) a także firmach prywatnych. Do zadań referenta należy przede wszystkim porządkowanie dokumentacji, wykonywanie prostych prac biurowych, etc. Dlatego też zawód referenta jest często używany zamiennie z zawodem sekretarza lub sekretarki, większość obowiązków jest bowiem w tym przypadku identyczna. Referent poza ...
  Referent Praca Referent

  Rekrutują z Praca.pl