Starszy Specjalista ds. pomiaru i analiz ryzyka obszaru rynków finansowy

mBank S.A.

Warszawa

78 dni temu


Starszy Specjalista ds. pomiaru i analiz ryzyka
obszaru rynków finansowy
(zakres: ryzyko rynkowe / ryzyko stopy
procentowej księgi bankowej / ryzyko płynności)

Miejsce pracy: Warszawa

Nr Ref.: SPE/161/1217


Twój zakres obowiązków będzie wyglądał następująco:

 • dokonywanie pomiaru, analiz oraz raportowanie ryzyka rynkowego, stopy procentowej i płynności w trybie dziennym
 • sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych raportów oraz analiz w zakresie ryzyka rynkowego, w tym okresowych raportów dla Zarządu Banku, ALCO i Komitetów Ryzyka
 • przygotowywanie niestandardowych opracowań, symulacji i analiz ad hoc, w tym na potrzeby większościowego udziałowca oraz instytucji nadzorczych
 • współpraca w zakresie raportowanie na potrzeby konsolidacyjne głównego akcjonariusza
 • monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych i oceny wpływu na pozycje/wynik Banku
 • udział w tworzeniu strategii i polityk Banku w zakresie zarządzania ryzykiem rynkowym oraz  stopy procentowej
 • monitorowanie otoczenia regulacyjnego w zakresie ryzyka rynkowego i stopy procentowej
 • współpraca z innymi jednostkami Banku, w szczególności z jednostkami front-office oraz współpraca z jednostkami Grupy odpowiedzialnymi za zarządzanie i raportowanie ryzyka rynkowego

Liczymy, że aplikując do nas masz to COŚ, czyli:

 • doświadczenie pracy w obszarze zarządzania ryzykiem (ryzyko płynności lub ryzyko rynkowe), skarbu lub finansów
 • znajomość funkcjonowania rynków finansowych, branży bankowej oraz znajomość instrumentów finansowych i produktów bankowych
 • znajomość metod stosowanych w pomiarze ryzyka np. VaR, BPV, LCR, NSFR
 • znajomość zagadnień dotyczących struktury bilansu (ALM) oraz działalności handlowej i skarbowej banku, w tym zarzadzania ryzykiem stopy procentowej i płynności
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentów z zakresu zarządzania ryzykiem
 • umiejętność projektowania złożonych raportów, przygotowywania i prezentacji analiz
 • pracujesz z pakietem MS Office, językami SAS i VBA
 • swobodnie komunikujesz się w j. angielskim
 • wiedza z zakresu systemu front-office Kondor+ oraz znajomość systemów informacyjnych Reuters i Bloomberg będą dodatkowym atutem
 • jesteś otwarty na ciągłą naukę i nowe wyzwania, lubisz dynamiczną pracę
 • pracujesz z zaangażowaniem i kreatywnością, efektywnie i samodzielnie

Nasz propozycja brzmi następująco:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę z mBankiem - instytucją o ugruntowanej pozycji rynkowej, lidera rynku w zakresie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w bankowości
 • pakiet benefitów płacowych i pozapłacowych
 • dołączenie do zaangażowanego zespołu Specjalistów w swojej dziedzinie
 • samodzielne stanowisko pracy, z możliwością dalszej nauki i rozwoju zawodowego


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez mBank SA z siedzibą w Warszawie, przy ul Senatorskiej 18, jak również przez spółki wchodzące w skład Grupy mBanku SA, zawartych w przesyłanej przeze mnie ofercie pracy dla potrzeb obecnego i przyszłych procesów rekrutacji. Zostałem poinformowany, iż:
1/ mBank SA będzie administratorem dotyczących przeze mnie danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.),
2/ aktualny wykaz spółek wchodzących w skład Grupy mBanku SA jest publikowany na stronie internetowej www.mbank.pl

Poznaj

mBank S.A.

Jesteśmy trzecim, co do wielkości bankiem w Polsce. Dzięki uzupełnieniu oferty BRE o wyspecjalizowane usługi finansowe, świadczone przez spółki strategiczne Grupy, BRE Bank stworzył niezwykle nowoczesną, kompleksową i elastyczną ofertę w dziedzinie bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, detalicznej i zarządzania aktywami, uzupełnioną o usługi faktoringowe, leasingowe, doradztwo, usługi maklerskie a także o ubezpieczenia.

Najważniejszym wyróżnikiem BRE Banku i źródłem przewagi konkurencyjnej są ludzie - kompetentni, słuchający Klientów, aktywnie poszukujący najlepszych rozwiązań, zaangażowani i gotowi do przekraczania oczekiwań.

Najwyższa jakość usług finansowych oraz konkurencyjność BRE Banku na rynku bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, zarządzania aktywami oraz na rynku usług detalicznych nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie naszych pracowników tworzących zgrany zespół najwyższej klasy specjalistów.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ryzyka i Analiz

Specjalista do spraw ryzyka i analiz jest jednym z członków zespołu, powołanego do realizowania polityki zarządzania ryzykiem w banku lub instytucji finansowej. Specjalista na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia analizuje planowane przedsięwzięcia pod kątem zminimalizowania potencjalnego ryzyka finansowego, z nim związanego. Specjaliści do spraw ryzyka i analiz opracowują wewnętrzne regulacje i procedury, mające zapewnić ...
Specjalista ds. Ryzyka i Analiz Praca Specjalista ds. Ryzyka i Analiz

Rekrutują z Praca.pl