Starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

Warszawa

776 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 177045
 • Data ukazania się ogłoszenia: 23 stycznia 2016 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • starszy specjalista
 • do spraw eksploatacji systemu łączności w UKE
 • w Wydziale Zarządzania Kryzysowego w Departamencie Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  01-211 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 18/20

Miejsce wykonywania pracy:

 • Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem centrali telefonicznej Siemens, poprzez diagnostykę i usuwanie usterek sprzętowych i programowych, a także sygnalizowanie konieczności wymiany podzespołów centrali;
 • konfigurowanie i utrzymywanie łączy teletechnicznych centrali Siemens;
 • prowadzenie analiz potrzeb w zakresie usług telekomunikacyjnych oraz przedstawianie koncepcji zmian w systemie telekomunikacyjnym UKE;
 • administrowanie ryzykiem dotyczącym bezpieczeństwa funkcjonowania systemu łączności stacjonarnej UKE, w zakresie monitorowania i raportowania o stanie i jakości ryzyk podlegających kontroli;
 • administrowanie serwerem faksowym GFI-Faxmaker, w zakresie usług faksowych udostępnianych pracownikom UKE, w tym dokonywanie zmian sprzętowych oraz programowych serwera, jak również prowadzenie listy użytkowników serwera faksowego;
 • administrowanie systemem teleinformatycznym wspomagającym pracę Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu;
 • prowadzenie szkoleń dla użytkowników terminali końcowych w zakresie obsługi i wykorzystania ich pełnej funkcjonalności;
 • współpraca przy przygotowywaniu wniosków o realizację zamówień publicznych dotyczących modernizacji i rozbudowy systemu łączności Urzędu oraz prac serwisowych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - Możliwość poruszania się po budynku, w którym znajdują się windy.
  - Praca na ósmym piętrze, w pokoju, który jest klimatyzowany.
  - Toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
  - Narzędzia pracy: centrala telefoniczna, komputer i sprzęt biurowy;
  - Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu.
  Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe o profilu telekomunikacyjnym lub elektronicznym;
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie eksploatacji systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych;
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym;
  • wiedza z zakresu informatyki w zakresie funkcjonowania nowoczesnych systemów łączności, programowania i obsługi urządzeń centrali telefonicznej,
  • wiedza techniczna dotycząca eksploatacji systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych;
  • umiejętność rozwiązywania problemów dotyczących lokalizowania i usuwania uszkodzeń oraz ograniczenia ich skutków;
  • posiadanie kompetencji w zakresie: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.
wymagania dodatkowe
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Elektronik

Elektronik - osoba, która zajmuje się montażem, instalacją, konserwacją i naprawą sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń elektronicznych. Elektronik jest człowiekiem wszechstronnym - zna się nie tylko na sprzęcie, ale też na jego oprogramowaniu. Zawód ten jest zawodem przyszłości, ponieważ elektronika ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia. Elektronik jest potrzebny jako serwisant, sprzedawca, kontroler ...
Elektronik Praca Elektronik

Rekrutują z Praca.pl