Starszy Specjalista w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych do digitalizacji obiektów bibliotecznych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

243 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko bibliotekarza w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych

 

Rekrutacja na stanowisko: starszego specjalisty w Zakładzie Zbiorów Cyfrowych do digitalizacji obiektów bibliotecznych w ramach projektu Patrimonium (2 stanowiska)


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • co najmniej rocznego doświadczenia na porównywalnym stanowisku w instytucji związanej z ochroną dziedzictwa kulturowego (muzea, archiwa, biblioteki),

 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows i Macintosh),

 • dokładności i punktualności,

 • umiejętności dobrej organizacji czasu pracy oraz samodzielności w wykonywaniu zadań,

 • wykształcenie kierunkowe będzie dodatkowym atutem.

Zakres obowiązków:
 • wykonywanie fotografii cyfrowych obiektów bibliotecznych (grafik, map, książek,
  w tym także starych druków i rękopisów) zgodnie z przyjętymi standardami technicznymi oraz zaleceniami konserwatorskimi,

 • kontrola poprawności wykonanych plików, w razie potrzeby wykonanie podstawowych korekt w programie graficznym,

Wymiar czasu pracy:
 • praca na cały etat w trybie dwuzmianowym (od 6:00 – I zmiana, od 13:00 – II zmiana)

Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 4200 zł

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Rekrutują z Praca.pl