Starszy specjalista

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, budynek wielokondygnacyjny -w pomieszczeniu biurowym na I p. budynku nr 41, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, sztuczne oświetlenie, kontakty zewnętrzne i wewnętrzne

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym negocjacje, w celu umożliwienia MOSG zakupu potrzebnych towarów, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Udostępnianie dokumentacji przetargowej i korespondencja z wykonawcami w celu przeprowadzania postępowania o zamówienia publiczne.
 • Dokonywanie wpisów do rejestru zamówień publicznych w celu kontroli i sprawozdawczości.
 • Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań do przekazania do archiwum w celu obowiązkowego ich przechowywania przez określony przepisami czas.
 • Uczestniczenie przy sporządzaniu planów i sprawozdawczości w celu przekazania danych do KGSG oraz resortu MSW.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, budowlane
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, wnikliwość, komunikatywność, odporność na stres, wnikliwość, kreatywność, uczciwość,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie WINDOWS zwłaszcza MS WORD oraz umiejętności korzystania z INTERNETU,
 • doświadczenie pracy: powyżej 6 miesięcy doświadczenia ogólnego w pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  80-563 Gdańsk ul. Oliwska 35

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

  Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...

  Podaj adres e-mail i przejdź dalej

  - Wymagane pola

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl