Starszy specjalista

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Gdańsk

364 dni temu

Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 9049

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, budynek wielokondygnacyjny -w pomieszczeniu biurowym na I p. budynku nr 41, większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie, sztuczne oświetlenie, kontakty zewnętrzne i wewnętrzne

Zakres zadań

 • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w tym negocjacje, w celu umożliwienia MOSG zakupu potrzebnych towarów, usług i robót budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.
 • Udostępnianie dokumentacji przetargowej i korespondencja z wykonawcami w celu przeprowadzania postępowania o zamówienia publiczne.
 • Dokonywanie wpisów do rejestru zamówień publicznych w celu kontroli i sprawozdawczości.
 • Przygotowywanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań do przekazania do archiwum w celu obowiązkowego ich przechowywania przez określony przepisami czas.
 • Uczestniczenie przy sporządzaniu planów i sprawozdawczości w celu przekazania danych do KGSG oraz resortu MSW.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne, ekonomiczne, budowlane
 • znajomość przepisów prawa zamówień publicznych oraz innych przepisów niezbędnych do realizacji zamówień publicznych,
 • umiejętność pracy w zespole, umiejętność negocjacji, wnikliwość, komunikatywność, odporność na stres, wnikliwość, kreatywność, uczciwość,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie WINDOWS zwłaszcza MS WORD oraz umiejętności korzystania z INTERNETU,
 • doświadczenie pracy: powyżej 6 miesięcy doświadczenia ogólnego w pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl