Starszy specjalista

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim

Gorzów Wielkopolski

108 dni temu

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Gorzów Wielkopolski
Ogłoszenie o naborze Nr 18997

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w godzinach 7:30-15:30,
narzędzia pracy - komputer stacjonarny , sprzęt biurowy,
praca przy monitorze powyżej 4 godz. dziennie,
praca pod presją czasu, której towarzyszy stres wynikający z częstych kontaktów z pracownikami oraz petentami w udzielaniu wyjaśnień, instruktażu, wymianie informacji itp.,
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
praca w środowisku alergizującym,
budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych z narządem ruchu (brak podjazdów, wąskie korytarze, niedostosowane toalety)

Zakres zadań

 • Odpowiedzialność za przyjmowanie, rozdzielanie przesyłek i korespondencji wpływającej z komórek organizacyjnych komendy miejskiej PSP oraz innych instytucji, wydawanie dokumentów, a także przygotowanie korespondencji do wysyłki,
 • Zarządzanie dokumentacją zgodnie z zasadami instrukcji kancelaryjno – archiwalnej, a także archiwizowanie i przekazywanie dokumentów akt spraw ostatecznie zakończonych do archiwum komendy miejskiej psp,
 • Prowadzenie archiwum komendy miejskiej psp, w tym archiwizacja, udostępnianie, brakowanie,
 • Prowadzenie terminarza spotkań, narad, przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organizacyjnych oraz zabezpieczenie pod względem logistycznym i obsługa spotkań, narad,
 • Odręczne lub komputerowe ewidencjonowanie pism, dokumentów i przesyłek wpływających i wychodzących,
 • Sporządzanie, przepisywanie i powielanie dokumentów,
 • Obsługa komputera, poczty elektronicznej, systemu faksowo-mailowego,
 • Przygotowywanie pism na polecenie przełożonego
 • Prowadzenie określonych przepisami książek i rejestrów,
 • Prowadzenie kroniki jednostki organizacyjnej,
 • Prowadzenie biblioteki i zasobu bibliotecznego komendy miejskiej psp,
 • Obsługa telefoniczna petenta zewnętrznego i wewnętrznego.
 • Wystawianie polecenia wyjazdu służbowego (delegacji) dla prcowników cywilnych i funkcjonaiuszy PSP komendy.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu
 •  Znajomość procedur administracyjnych oraz struktur i zasad funkcjonowania organów administracji publicznej,
 •  Bardzo dobra obsługa komputera (środowisko Windows, Internetu) oraz urządzeń biurowych,
 •  Umiejętność redagowania pism
 •  Nieposzlakowana opinia
 •  Umiejętność pracy pod presją czasu
 •  Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • Prawo jazdy kategorii B,
 • Podstawowa znajomość ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów dotyczących funkcjonowania kancelarii tajnych.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Rekrutują z Praca.pl