Teraz rekrutuje

PT Dystrybucja S.A.

1 aktualna oferta pracy od 251 do 500 prac. Handel i Sprzedaż

Proces rekrutacji w PT Dystrybucja

1 Krok
Aplikacja na stanowisko

Aplikuj online na wybrane ogłoszenie.

2 Krok
Analiza CV 

CV analizowane jest przez właściwego ankietera pod kontem zbieżności kwalifikacji z wymaganiami oferty.

3 Krok
Rozmowa telefoniczna

Pierwszy kontakt pozwalający zweryfikować dopasowanie do oferty i poznanie motywacji jej złożenia.

4 Krok
Spotkanie rekrutacyjne

Rozmowa z przyszłym przełożonym na temat doświadczenia, umiejętności, pasji, motywacji. Przedstawienie specyfiki stanowiska i oczekiwań.

5 Krok
Zakończenie procesu

Kontakt w celu omówienia procesu zatrudnienia.

PT Dystrybucja SA
ul. Tartaczna 29
26-600 Radom