Jak wygląda rekrutacja?

Oferty rekrutacyjne odzwierciedlają bieżące potrzeby biznesu i skierowane są zarówno do specjalistów z bogatym doświadczeniem, inżynierów jak i osób będących na początku swojej kariery zawodowej. W różnorodnych obszarach i specjalizacjach zatrudniamy osoby, które są zainteresowane realizowaniem ambicji zawodowych.

Aplikuj na www.mpwik.com.pl/kariera
1 Krok
Publikacja ogłoszenia o pracę

2 Krok
Gromadzenie i selekcja aplikacji

3 Krok
Spotkania rekrutacyjne

4 Krok
Wybór Kandydata

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.
pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa