Aparatowy Urządzeń Technologicznych

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Serock, Dębe 77

5 dni temu

Dlaczego warto pracować w MPWiK w m. st. Warszawie?

Jesteśmy firmą z ponad 130 letnią tradycją!

Jesteśmy firmą z misją – każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji warszawskiej ponad 300 milionów litrów smacznej i czystej wody!

Jesteśmy nowoczesną firmą z wizją – stosujemy innowacyjne technologie i stale się rozwijamy!

 

Obecnie poszukujemy Pracownika na stanowisko:

Aparatowy Urządzeń Technologicznych

(Pion Ścieków/Zakład Dębe/ Wydział Eksploatacji Oczyszczalni)

Miejsce pracy: Serock, Dębe 77
Nr ref.: 57/20


Naszym pracownikom oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 130-letniej tradycji
 • atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen pracowniczych oraz zarządzania przez cele
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne oraz rozwijające tzw. kompetencje miękkie
 • dofinansowanie do nauki, w tym uzupełnienie wykształcenia średniego lub wyższego - studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, a nawet doktoranckie
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej, karty sportowej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • bogaty pakiet świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (m.in dofinansowanie do wczasów pod gruszą)
 • uczestnictwo w różnych sekcjach sportowych (piłkarska, koszykówki, siatkarska, spławikowa, tenisa stołowego, lekkoatletyczna, kolarska)

Główny zakres obowiązków:

 • obsługa i eksploatacja obiektów technologicznych, urządzeń i instalacji w oczyszczalni ścieków,
 • obsługa i eksploatacja oczyszczalni w celu właściwego prowadzenia procesu oczyszczania ścieków oraz procesów zagęszczania i odwadniania osadów (kontrola procesów),
 • sprawne i terminowe usuwanie uszkodzeń i awarii na obiektach oczyszczalni, urządzeniach oraz instalacjach,
 • czyszczenie obiektów technologicznych, zbiorników pompowni w celu utrzymania stałego odbioru i oczyszczania ścieków, przeglądy techniczne eksploatowanej kanalizacji, prowadzenie gospodarki odpadami technologicznymi (osad, skratki, piasek),
 • prace eksploatacyjne i konserwacyjne wewnątrz obiektów technologicznych, studni rewizyjnych, komór, zbiorników pompowni itp. na oczyszczalni,
 • udrażnianie infrastruktury kanalizacyjnej na terenie oczyszczalni,
 • wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych (praca w zbiornikach, studniach itp.),
 • oznaczanie i zabezpieczanie miejsc awarii oraz obmiar robót z określeniem zakresu prac naprawczych,
 • udział w czynnościach związanych z poborem próbek ścieków, w celach laboratoryjnych,
 • pełnienie dyżurów domowych, zgodnie z zatwierdzonym grafikiem,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego w zakresie spraw związanych działalnością jednostki funkcjonalnej/komórki organizacyjnej.

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zasadniczego zawodowego,
 • prawa jazdy kat. B oraz kat. C+E,
 • udokumentowanego doświadczenie zawodowe minimum 1 rok,
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w gospodarce wodno-ściekowej,
 • mile widziane uprawnienia do prowadzenia wózków widłowych,
 • mile widziane uprawnienia w zakresie obsługi suwnic hakowych sterowanych z poziomu roboczego,
 • mile widziane świadectwo kwalifikacyjne "E" grupa 1 i 2.

Uprzejmie prosimy o składanie aplikacji do dnia 04.06.2020 r.

 

W przypadku zaproszenia na kolejny etap rekrutacji wymagane będzie przedstawienie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji za pomocą przycisku

 

 APLIKUJ TERAZ 

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych podanych przeze mnie w niniejszych dokumentach aplikacyjnych w celu realizacji procesu rekrutacji.

Treść zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych rekrutacjach

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy pl. Starynkiewicza 5.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
2. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody na przetwarzanie jedynie na potrzeby obecnej rekrutacji - przez okres jej trwania,
- dla celów rekrutacji: w przypadku zgody dla obecnej i przyszłych rekrutacji - przez okres 12 miesięcy,
- dla celów archiwalnych: na potrzebę ochrony przed roszczeniami - przez okres przedawnienia Pani/Pana roszczeń związanych z przebiegiem procesu rekrutacyjnego.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez dostawców systemów IT, z którymi współpracuje Administrator w zakresie pozyskiwania kandydatów do pracy.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Poznaj

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Poznaj stanowisko: Technolog 
Technolog jest specjalistą, posiadającym dość ogólny zakres obowiązków – najściślej rzecz biorąc technolog zajmuje się organizowaniem i koordynowaniem całokształtu procesów o podłożu technicznym. W praktyce specjalista technolog nadzoruje poprawne funkcjonowanie sprzętu komputerowego i specjalistycznego, znajdującego się na terenie przedsiębiorstwa, kontroluje jego stan techniczny i dopilnowuje terminowego ...
Praca Technolog