Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Aplikant

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach

Kielce

10 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Kielce
Ogłoszenie o naborze Nr 53315

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym - samochodem kategorii B/motocyklem kategorii A, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami WITD. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym II stopnia. Kurs specjalistyczny II stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 6 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na 21 października 2019 roku. Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu (koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa WITD). Praktyka zawodowa jest to praca w terenie na obszarze województwa świętokrzyskiego. Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącego kurs specjalistyczny II stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2019r. poz. 58 z późn. zm.), w tym po odbyciu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust 1 pkt. 5

Zakres zadań

 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których neleży w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzenie dokumentacji pokontrolnej;
 • Zdanie egzaminu potwierdzającego odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowiski inspektora Inspekcji Transportu Drogowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie średnie - po zdanym egzaminie maturalnym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Ukończone 25 lat w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa wyżej
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt. 5 ww. ustawy
 • Prawo jazdy kat B
 • Nienaganna opinia
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel)
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej
 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (język krajów UE lub rosyjski)
 • Prawo jazdy kat A,C,D,C+E, D+E. Posiadanie prawa jazdy kat A będzie dodatkowym atutem z uwagi na wykorzystywanie motocykla do realizacji zadań służbowych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych oraz Kodeksu etyki służby cywilnej
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wypowiedzi
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejetność rozwiązywania problemów w praktyce
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych