Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Aplikant

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim

Świebodzin

6 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Gorzowie Wielkopolskim
Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Aplikant
Miejsce pracy: Świebodzin
Ogłoszenie o naborze Nr 53271

Warunki pracy

Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca w terenie. Kierowanie pojazdem służbowym – samochodem kategorii B/ motocyklem kategorii A, kierowanie pojazdem uprzywilejowanym. Pojazd uprzywilejowany nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Nietypowe godziny pracy, praca zmianowa (w tym dyżury). Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, kontakt z klientami oraz pracownikami WITD. Uczestniczenie w kursie specjalistycznym II stopnia .
Kurs specjalistyczny II stopnia składa się z zajęć teoretycznych, praktyki zawodowej i trwa około 6 miesięcy. Rozpoczęcie kursu planowane jest na dzień 21 października 2019 roku.
Zajęcia teoretyczne odbywają się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu (koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa WITD). Praktyka zawodowa jest to praca w terenie na obszarze województwa lubuskiego.
Zatrudnienie na stanowisku inspektorskim następuje po złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego, kończącym kurs specjalistyczny II stopnia pod warunkiem spełnienia wymagań, o których mowa w art. 76 ustawy ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) w tym po przejściu z wynikiem pozytywnym badań lekarskich, potwierdzających posiadanie wymaganego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5.

Zakres zadań

 • Uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i zajęciach praktycznych realizowanych w ramach kursu specjalistycznego, których celem jest przyswojenie wiedzy i zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego;
 • Uczestnictwo w czynnościach inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonywanych w terenie, do których należy w szczególności prowadzenie kontroli drogowych i w podmiocie wykonującym przewóz drogowy oraz sporządzanie dokumentacji pokontrolnej;
 • Zdanie egzaminu potwierdzającego odbycie praktyki i nabycie umiejętności samodzielnej pracy na stanowisku inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Wykształcenie: średnie – po zdanym egzaminie maturalnym;
 • Ukończone 25 lat w terminie umożliwiającym zatrudnienie aplikanta na stanowisku inspektorskim po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego o którym mowa wcześniej;
 • Posiadanie wymaganego stanu zdrowia dla stanowiska inspektorskiego, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy;
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Nienaganna opinia;
 • Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel);
 • Znajomość ustawy o transporcie drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość ustawy prawo o ruchu drogowym wraz z aktami wykonawczymi;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Umiejętność pracy w zespole, umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, dzielnie się wiedzą i doświadczeniem, orientacja na klienta;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Komunikatywna znajomość co najmniej jednego języka obcego (języki krajów UE lub rosyjski);
 • Prawo jazdy kategorii A, C, D, C+E, D+E. Posiadanie prawa jazdy kategorii A będzie dodatkowym atutem z uwagi na wykorzystywanie motocykla do realizacji zadań służbowych;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych oraz Kodeksu etyki służby cywilnej;
 • Umiejętność syntetycznego formułowania pisemnych wniosków;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce;
 • Umiejętność rozwiązywania problemów w praktyce;
 • Zdolność analitycznego myślenia;
 • Zdolność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych.