Jeste� tutaj: Strona g��wna » Archiwum ofert pracy


ARCHIWUM OG�OSZE� PRACA.PL
UWAGA !!  Prosimy nie odpowiada� na poni�sze og�oszenia, gdy� z ca�� pewno�ci� nie s� one aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby u�atwi� Pa�stwu zapoznanie si� z profilem danego pracodawcy.


Nadawca: -- Dane ukryte --
Data: 23 grudnia 2004  10:52
Temat: Przedstawiciel handlowy - Woj. podlaskie


Og?oszenie nr 28/2004-12-23 z dnia 2004-12-23

Tytu? / Stanowisko:
    Przedstawiciel handlowy

Miejsce wykonywania pracy:
    Polska / Podlskie / Woj. podlaskie

Opis stanowiska:
    - obs?uga sta?ych klient?w
- oraz pozyskiwanie nowych

Wymagania:
    - minimum wykszta?cenie ?rednie
- umiej?tno?? ?atwego nawi?zywania kontakt?w
- dyspozycyjno??
- prawo jazdy oraz w?asny samoch?d
- podstawowa znajomo?? komputera oraz internetu

Podsumowanie:
    - materia?y niezb?dne do pracy
- w okresie pr?bnym pokrycie koszt?w zwi?zanych z dzia?alno?ci?
- prowizje od zawartych zlece?

Mile widziane zg?oszenia os?b, kt?re maja do?wiadczenie w dystrybucji bran?y odzie?owej oraz chc? poszerzy? swoja dzia?alno?? i odbiorc?w .

Forma kontaktu:
    Osoby zainteresowane prosimy o przes?anie swoich ofert (CV, list motywacyjny)na adres zamieszczony w nag??wku, b?d? e-mail.

Informacje o firmie:
    Firma „Dany” sp. z o.o., to do?wiadczone przedsi?biorstwo produkcyjno-handlowe odzie?y dzieci?co-niemowl?cej, dzia?aj?ce od 12-tu lat na rynku krajowym i zagranicznym. Aktualnie, w zwi?zku z rozwojem firmy i potrzeb rynku poszukujemy przedstawicieli handlowych na terenie wojew?dztwa podlaskiego.

Dane teleadresowe:

P.P.H. "DANY"
Edward Piasecki
ul. Grodzka 6
59-225 Chojn?w
Dolno?l?skie
Polska
tel: +48 76 8188090, fax:+48 76 8188090
www.dany.pl, email: Dany@dany.pl

  <- Cofnij   lub   Powr�t na stron� g��wn�         Nast�pny->