Jeste� tutaj: Strona g��wna » Archiwum ofert pracy


ARCHIWUM OG�OSZE� PRACA.PL
UWAGA !!  Prosimy nie odpowiada� na poni�sze og�oszenia, gdy� z ca�� pewno�ci� nie s� one aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby u�atwi� Pa�stwu zapoznanie si� z profilem danego pracodawcy.


Nadawca: -- Dane ukryte --
Data: 02 wrze?nia 2004  18:28
Temat: nauczyciel w przedszkolu Warszawa


Prywatne Przedszkole \"PRZY LESIE\"
siedziba: Warszawa - Rado??, gm. Wawer

Stanowisko: nauczyciel w przedszkolu

Zadania:
- opieka nad dzie?mi
- nauka j?z. angielskiego


Wymagania:
- wykszta?cenie wy?sze pedagogiczne uprawniaj?ce do pracy z dzie?mi w wieku
przedszkolnym
- do?wiadczenie w pracy na podobnym stanowisku
- cierpliwo??
- umiej?tno?? pracy z ma?ymi dzie?mi
firma: Prywatne Przedszkole \"PRZY LESIE\"

ulica: Wol?ci?ska
kod/miasto: 04-801 Warszawa
panstwo: Polska
telefon: +48 22 615 53 09
email: przy_lesie@wp.pl
  <- Cofnij   lub   Powr�t na stron� g��wn�         Nast�pny->