Jeste� tutaj: Strona g��wna » Archiwum ofert pracy


ARCHIWUM OG�OSZE� PRACA.PL
UWAGA !!  Prosimy nie odpowiada� na poni�sze og�oszenia, gdy� z ca�� pewno�ci� nie s� one aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby u�atwi� Pa�stwu zapoznanie si� z profilem danego pracodawcy.


Nadawca: -- Dane ukryte --
Data: 08 listopada 2004  16:36
Temat: LEGALNA PRACA W KASYNACH !!! - USA
Emakopol IE zajmuje si? po?rednictwem pracy do najwi?kszych kasyn przy wsp??pracy z ameryka?sk? fundacj? Direct Educational Exchange i innymi.

Stanowisko: krupier

Zadania:
-prowadzenie gry

Wymagania:

-nie karany
-znajomo?? j?zyka angielskiego pozwalaj?ca na funkcjonowanie w angielskoj?zycznym spo?ecze?stwie i wykonywanie wybranej pozycji
-posiadanie minimalnego wykszta?cenia wymaganego do wykonywania danej pracy
-udokumentowanie wystarczaj?cych ?rodk?w na prze?ycie i posiadanie 1000 USD w momencie wyjazdu do USA
-wype?nienie pakietu aplikacyjnego H2B i dostarczenie wszystkich wymaganych dokument?w
-posiadanie paszportu wa?nego przez co najmniej 6 miesi?cy od daty planowanego powrotu z Programu
-rozmowa z Ameryka?skim pracodawca ( tzw. Interview ) zako?czona pomy?lnie
-bycie w stanie pozytywnie przej?? test antynarkotykowy po przylocie do USA

Podsumowanie: Oferta pracy w Mohegan Sun, drugim co do wielko?ci kasynie na ?wiecie.
Uncasville,Connecticut.


firma: EMAKOPOL International Exchanges

ulica: ul.Gda?ska 62
kod/miasto: 85-022 Bydgoszcz
panstwo: Polska
telefon: +48 52 3221630
email: biuro@emakopol.pl

  <- Cofnij   lub   Powr�t na stron� g��wn�         Nast�pny->