Jeste� tutaj: Strona g��wna » Archiwum ofert pracy


ARCHIWUM OG�OSZE� PRACA.PL
UWAGA !!  Prosimy nie odpowiada� na poni�sze og�oszenia, gdy� z ca�� pewno�ci� nie s� one aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby u�atwi� Pa�stwu zapoznanie si� z profilem danego pracodawcy.


Nadawca: -- Dane ukryte --
Data: 02 maja 2005  14:11
Temat: Manager - Wieden


Og?oszenie nr 101/02/05/2005 z dnia 2005-05-02

Tytu? / Stanowisko:
Manager

Miejsce wykonywania pracy:
Austria / Wieden

Opis stanowiska:
- Proponujemy Trainee Programm, dzi?ki Learing by doing i Job Rotation poznasz wszystkie zakresy dzia?alno?ci, zdob?dziesz drogocenne do?wiadczenie niezb?dne do wykonywania odpowiedzialnej funkcji
- Mo?liwo?? szybkiej kariery – i rozwoju zawodowego
- Zapewniamy bezpiecze?stwo mi?dzynarodowej i mocnej finansowo firmy
- Prace w pe?nym etacie i atrakcyjnym wynagrodzeniu
- Zezwolenie na prace i pobyt w Austrii
- Umeblowane mieszkanie startoweWymagania:
- Niedawno uko?czy?e? studia na uniwersytecie na kierunku zarz?dzania lub ekonomii
- Znasz bardzo dobrze j?zyk niemiecki

lub

- Znasz bardzo dobrze jezyk niemiecki i rosyjski

- Chcesz pracowa? w bran?y us?ugowej z kontaktem z klientami i dostawcamiPodsumowanie:
Nie ponosisz ?adnych koszt?w, firma strateg-it nie pobiera od kandydat?w ?adnych prowizji!!
Forma kontaktu:
- Prze?lij e-mail z dok?adnym ?yciorysem do Pani mgr. Monika Tomys ( w j?zyku niemieckim)

- Firma strateg-it, przeprowadzi pierwsza selekcje kandydat?w, nast?pnie poinformujemy Ci? dok?adnie o przysz?ym stanowisku pracy i za Twoim pozwoleniem przeka?emy ofert? naszemu klientowi

- Je?li sprostasz wymaganiom, nasz klient nawi??e z Tob? kontakt telefoniczny i zaprosi Ci? na osobista rozmow? kwalifikacyjna . Koszt zwi?zany z przyjazdem do Wiednia pokrywa nasz klient.

Strateg-it, Personal- und Mangamentberatung
Schmalzhofgasse 8/16
A-1060 Wien
Tel. 0043 1 7982228/ 22
Komorka 0043 676 610 45 89
Komorka czynna miedzy 9.05 do 13.05.05 0048 602573755
monika.tomys@strateg-it.atInformacje o firmie:
Nasz klient, austriacka firma, nale?y do prowadz?cych w bran?y w Europie. Z centrali w Wiedniu koordynuje zadania w wschodniej- i zachodniej Europie. Je?li chcesz rozpocz?? Twoja karier? zawodowa w mi?dzynarodowym ?rodowisku, spr?buj z nami. W tej chwili poszukujemy do pracy w Wiedniu i TyroluDane teleadresowe:

strateg-it
Monika Tomys
ul. schmalzhofgasse 8/16
10-060 Wieden
Wszystkie
Austria
tel: +43 01 798222822
fax:+43 01 798222828
email: monika.tomys@strateg-it.at  <- Cofnij   lub   Powr�t na stron� g��wn�         Nast�pny->