Jeste� tutaj: Strona g��wna » Archiwum ofert pracy


ARCHIWUM OG�OSZE� PRACA.PL
UWAGA !!  Prosimy nie odpowiada� na poni�sze og�oszenia, gdy� z ca�� pewno�ci� nie s� one aktualne. Przedstawiamy je tutaj, aby u�atwi� Pa�stwu zapoznanie si� z profilem danego pracodawcy.


Grupa: pl.praca.szukana
Nadawca: -- Dane ukryte --
Data: 21 sierpnia 2003  22:49
Temat: ALE GRATKA !!!


ALE GRATKA !!!

Je?eli masz wolny czas i chcesz dorobi? - dobrze trafi?e? ! Praca w
domu, wed?ug w?asnego rozk?adu, bez wp?at z g?ry. Zapewniamy pe?ne
szkolenie on-line. Wszystko czego potrzebujesz, to komputer, dost?p do
sieci i szczere ch?ci !! Konkretne pieni?dze w zasi?gu r?ki. Pe?en
zestaw informacji pod adresem dragon_44@interia.pl, w wierszu tematu
wpisz PROSZ? O INFO.
Pozdrawiam i zapraszam !!  <- Cofnij   lub   Powr�t na stron� g��wn�         Nast�pny->