Asystent

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie

Warszawa

51 dni temu

Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66869

Warunki pracy

Wejście do budynku przy ul. Pawińskiego 17/21 nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich. W budynku znajdują się dwie windy. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na I piętrze,
a miejsce pracy na pierwszym piętrze. Praca wymaga przemieszczania się po budynku w celu realizacji zadań.
1. praca biurowa;
2. wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;
3. praca przy komputerze powyżej 4 godzin;
4. użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;
5. oświetlenie naturalne i sztuczne;
6. pole elektromagnetyczne.

Zakres zadań

 • Konserwowanie, modernizowanie oraz naprawa sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz urządzenia do masowej emisji dokumentów;
 • Instalowanie oraz obsługa sprzętu informatycznego, teleinformatycznego;
 • Zabezpieczanie prawidłowego działania sieci LAN i WAN;
 • Monitorowanie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, których nie można wykonać we własnym zakresie w celu posiadania wiedzy odnośnie poprawności i terminowości wykonywanych usług naprawczych (zewnętrznych);
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego, teleinformatycznego oraz jego napraw, w celu posiadania wiedzy o sprzęcie informatycznym Zakładu i jego stanie technicznym;
 • Współpracowanie przy określaniu potrzeb materiałowych w zakresie serwisowanego sprzętu informatycznego, teleinformatycznego;
 • Współpracowanie przy określaniu potrzeb dotyczących sprzętu informatycznego, teleinformatycznego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność diagnozowania i naprawy sprzętu informatycznego i teleinformatycznego;
 • Umiejętność szybkiego przyswajania nowych technologii informatycznych oraz teleinformatycznych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do eksploatowania urządzeń elektrycznych do 1kV;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
Poznaj stanowisko: Asystent działu IT 
Asystent działu IT, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za udzielanie bieżącego wsparcia pracownikom działu IT firmy lub instytucji. W zakresie pełnionych przez niego obowiązków może się więc znaleźć uzupełnianie portfolio firmy, przygotowywanie faktur, umawianie spotkań z klientami i kontrahentami firmy, wykonywanie szeregu prostych prac biurowych i administracyjnych, etc. Stanowisko jest często obsadzane ...
Praca Asystent działu IT