Audytor wewnętrzny

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Zielona Góra

58 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Audytor wewnętrzny
Miejsce pracy: Zielona Góra
Ogłoszenie o naborze Nr 75381

Warunki pracy

1. Wykonywanie czynności typowej pracy biurowej za pomocą komputerów oraz urządzeń biurowych,
2. Zagrożenie korupcją,
3. Praca przy komputerze,
4. Bariery architektoniczne: brak wind i podjazdów.

Zakres zadań

 • Przeprowadzaniem i dokumentowaniem zadań audytowych o charakterze zapewniającym w Izbie i podległych urzędach, które wynikają z rocznego planu audytu. Wydawaniem zaleceń/rekomendacji w wyniku przeprowadzonego audytu. Monitorowaniem, przeprowadzaniem czynności sprawdzających
 • Przeprowadzaniem i dokumentowaniem zadań audytowych o charakterze doradczym, w tym składaniem wniosków mających na celu usprawnienie funkcjonowania Izby i podległych urzędów. Świadczeniem czynności doradczych na rzecz Dyrektora Izby – podejmowaniem działań służących wspieraniu Dyrektora Izby w realizacji celów i zadań, których charakter i zakres jest uzgodniony z Dyrektorem Izby. Monitorowaniem wdrożenia przedstawionych w wyniku świadczonych czynności doradczych zaleceń /rekomendacji.
 • Realizowaniem zadań audytowych zleconych przez Prezesa Ministrów, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i monitorowaniem wdrożenia wydanych zaleceń/rekomendacji oraz przeprowadzania czynności sprawdzających polegających na ocenie dostosowania działań Izby oraz podległych urzędów do wydawanych zaleceń/rekomendacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe oraz szczególne uprawnienia z zakresu audytu wewnętrznego - posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska audytora wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze audytu lub kontroli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Audytor 
  Audytor uczestniczy w projektach audytowych różnego typu, np. audytu finansowego czy operacyjnego. Audytor sprawdza, czy przedstawione przez firmę sprawozdania finansowe są zgodne z obowiązującymi przepisami. Osoba zatrudniona na tym stanowisku przygotowuje również raporty podsumowujące swoją pracę oraz przedstawia firmie odpowiednie wnioski. Audytor powinien legitymować ...
  Praca Audytor