Bosman portu

Urząd Morski w Gdyni

Gdańsk

476 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor Urzędu Morskiego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Bosman portu
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 55309

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
- praca nocna
- uprawnienie do kierowania pojazdem służbowym
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • uczestnictwo w kontrolach przestrzegania przepisów na nabrzeżach i podczas postoju statków
 • nadzorowanie cumowania i odcumowywania wybranych statków
 • przekazywanie kapitanom statków i użytkownikom portu poleceń oficera dyżurnego Kapitanatu Portu
 • przeprowadzanie kontroli zacumowywania i dozorowania jednostek
 • prowadzenie samochodów służbowych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • świadectwo operatora radiotelefonisty VHF
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • prawo jazdy kategorii B
Inspektor bezpieczeństwa żeglugi jest przedstawicielem Urzędu Morskiego, powołanym do kontrolowania zachowywania norm prawnych i standardów użytkowania okrętów i statków. W praktyce oznacza to między innymi weryfikowanie stanu technicznego statków, kwalifikacji posiadanych przez członków ich załogi, a także sprawdzają, czy na pokładzie znajduje się wymagane prawem wyposażenie ratunkowe, etc. Inspektor ...
Praca Inspektor Bezpieczeństwa Żeglugi