Doradca Obywatelski

Stowarzyszenie SURSUM CORDA

Kielce

7 dni temu

Ogłoszenie numer: 3245868, z dnia 2020-03-23

Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r., od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w obszarze polityki społecznej. Naszą siedzibą jest Nowy Sącz.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej.
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.

Doradca Obywatelski

Miejsce pracy: świętokrzyskie / Kielce

 

Opis stanowiska

Wykonywanie świadczeń w punkcie przy ul. Młodej 28 w Kielcach:

pełnienie dyżurów i obsługa klientów na zasadach i w zakresie określonym ustawą z dn. 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
 
CZAS PRACY: 1-5 dni w tygodniu (pon.-pt.), 4-8 godz. dziennie, w przedziałach 7.30-11.30 | 11.30-15.30
(szczegółowy harmonogram i ilość dyżurów do uzgodnienia)

 
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
 • porady dla osób zadłużonych,
 • porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego,
 • nieodpłatną mediację.

Dodatkowe oczekiwania:

 • dysponowanie w czasie dyżuru własnym laptopem, 
 • dokumentowanie pracy w postaci wypełniania "kart pomocy" w programie Min. Sprawiedliwości, 
 • przekazywanie dokumentacji do samorządu lokalnego lub przesyłanie do naszego biura.

Wymagania

1) Wykształcenie wyższe (mile widziani prawnicy),

2) Posiadanie wymaganego ustawą SZKOLENIA z egzaminem z zakresu poradnictwa obywatelskiego lub przedłożenie ZAŚWIADCZENIA Z ZAKRESU posiadania kwalifikacji i umiejętności z zakresu PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO.
 
Osoby, które nabyły kwalifikacje w 2018r. zobowiązane są dodatkowo - zgodnie z wymogiem ustawowym - do posiadania dorocznego kursu doszkalającego i dodatkowego przedłożenia zaświadczenia w tym zakresie.
 
Jedynym uprawnionym podmiotem, dopuszczonym przez Ministra Sprawiedliwości w zakresie prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających dot. poradnictwa obywatelskiego jest Związek Biur Porad Obywatelskich (http://zbpo.org.pl/szkolenia)

Oferujemy

WARUNKI FINANSOWE (przy wymiarze 5 dyżurów 4-godzinnych tygodniowo):

4.250 zł brutto/m-c (20 godz./tydz.),
tj. 850 zł brutto za dyżur 4-godzinny powtarzany w każdym wybranym dniu tygodnia.

Rozliczenie na podst. zawartej umowy i FV (istnieje możliwość zatrudnienia na um. zlec.). Wysokość wynagrodzenia jest proporcjonalna do ilości zadeklarowanych dni dyżurów, bez względu na ilość udzielonych porad.
 
Dodatkowa istnieje możliwość płatnego zlecenia zadań z zakresu edukacji prawnej (120 zł /godz.).
 
ZAPEWNIAMY: pełną obsługę organizacyjną (m.in. koordynator-opiekun, obsługa finansowa), materiały papiernicze, drukarkę, oprogramowanie do zautomatyzowanego dokumentowania pracy, pomieszczenie do udzielania świadczeń (z dostępem do internetu), umawianie wizyt.

 

Wynagrodzenie

Od 1000 do 9000 PLN

 

Wyłącznie osoby spełniające określone wymogi ustawowe
prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pomocą przycisku:

"APLIKUJ TERAZ".

 
W przypadku dodatkowych pytań możliwy kontakt telefoniczny pod nr 692 115 724

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Stowarzyszenie SURSUM CORDA


Stowarzyszenie Sursum Corda („w górę serca”) powstało w 2000 r.
, od 2004 r. posiadamy status organizacji pożytku publicznego. Jesteśmy organizacją pozarządową działającą w obszarze polityki społecznej. Naszą siedzibą jest Nowy Sącz.

Od 2004 r. poszerzyliśmy swoją aktywność o działania obejmujące elementy poradnictwa obywatelskiego i prawnego, zaś od 2016 r. realizujemy zadania publiczne z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, a następnie poradnictwa obywatelskiego i mediacji, w tym działania z obszaru edukacji prawnej(do tej pory 62 punkty w 4 województwach).
Stały przyrost ilości powierzanych punktów to efekt naszego doświadczenia, rozwijania zasobów administracyjnych, konsekwentnego budowania kadry w regionach oraz pozytywnej opinii w samorządach lokalnych o jakości działań naszej organizacji.

Stowarzyszenie Sursum Corda jest laureatem m.in.:
 • nagrody Marszałka Woj. Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszej organizacji pozarządowej w województwie w obszarze „polityka społeczna”,
 • „Amicus Hominum” - nagrody samorządu Woj. Małopolskiego (dla Członka Zarządu Stowarzyszenia),
 • regionalnej statuetki „Ziarnko Gorczycy” za „wyzwalanie dobra w ludziach oraz porządkowanie jego porywów tak, by przynosiły optymalne efekty, za profesjonalizm i uczciwość, ustanawianie wysokich standardów w pracy organizacji pozarządowych”,
 • nagrody Prezydenta Miasta N. Sącza „Pro Publico Bono” za działalność społeczną.
Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Prawnych 
Specjalista do spraw prawnych, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za rozwiązywanie wszelkich problemów prawnych firmy lub przedsiębiorstwa, w której został zatrudniony, a także wypełnianie wszelkich zobowiązań administracyjnych tegoż podmiotu gospodarczego. Osoba obsadzona na tym stanowisku posiada zwykle wyższe wykształcenie prawnicze, oraz wiedzę i doświadczenie z zakresu realizowania ...
Praca Specjalista ds. Prawnych