BRVZ Sp. z o.o. Spółka Koncernu STRABAG SE

14 currents jobs 2001 - 5000 employees Building engineering

Strabag jest europejskim Koncernem w branży technologii budowlanych. Dzięki zatrudnieniu kompetentnych pracowników oraz wykorzystaniu nowoczesnych maszyn i własnych surowców, realizujemy z sukcesem inwestycje na całym świecie.

Current jobs

14

of current jobs

BRVZ Sp. z o.o. Spółka Koncernu STRABAG SE

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków