Wartości SUEZ
Ideały, które przyświecają naszym działaniom to:
  • Pogłębianie świadomości różnorodności oraz tworzenie atmosfery szacunku wśród pracowników Grupy SUEZ Polska.
  • Wspieranie integracji „różnorodnych” osób oraz wzajemnej współpracy z poszanowaniem dla obowiązujących w organizacji zasad współżycia społecznego.
  • Budowanie wśród menadżerów stylu zarządzania ludźmi uwzględniającego różnice indywidualne.
  • Dostrzeganie indywidualnej sytuacji życiowej pracowników SUEZ i uwzględnianie jej w podejmowanych działaniach personalnych.

Current jobs SUEZ Polska Sp. z o.o.

Archival jobs SUEZ Polska Sp. z o.o.