Now hiring

SUEZ Polska Sp. z o.o.

7 currents jobs 2001 - 5000 employees Environment engineering

SUEZ Polska jest częścią Grupy SUEZ – światowego lidera w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej. SUEZ dostarcza wodę pitną dla 97 milionów ludzi, obejmuje usługami asenizacyjnymi 66 milionów i zapewnia zbiórkę odpadów dla 57 milionów osób odzyskując 14 milionów ton surowców i 5,138 GWh energii. Razem z grupą ponad 80 000 pracowników, SUEZ jest światowym liderem w dziedzinie gospodarki wodnej i odpadowej, obecnym na pięciu kontynentach.

Ideały, które przyświecają naszym działaniom to:

  • Pogłębianie świadomości różnorodności oraz tworzenie atmosfery szacunku wśród pracowników Grupy SUEZ Polska.
  • Wspieranie integracji „różnorodnych” osób oraz wzajemnej współpracy z poszanowaniem dla obowiązujących w organizacji zasad współżycia społecznego.
  • Budowanie wśród menadżerów stylu zarządzania ludźmi uwzględniającego różnice indywidualne.
  • Dostrzeganie indywidualnej sytuacji życiowej pracowników SUEZ i uwzględnianie jej w podejmowanych działaniach personalnych.
ul. Zawodzie 5
02-981 Warszawa

2 600

pracowników w Polsce

33%

kobiet
na stanowiskach managerskich

25

punktów operacyjnych