Now hiring

OCHNIK S.A.

13 currents jobs 501-1000 employees Production

O rekrutacji

Proces rekrutacji

Etap 1
Aplikowanie

Wszystkie stanowiska, na które obecnie prowadzimy rekrutacje...

Etap 2
Selekcja dokumentów

CV kandydatów są oceniane pod kątem wymagań danego stanowiska...

Etap 3
Rozmowy telefoniczne

Rozmowy telefoniczne to etap, który włączamy do wielu procesów rekrutacyjnych...

Etap 4
Spotkania rekrutacyjne

Spotkania rekrutacyjne są dla nas najważniejszym etapem rekrutacji...

Etap 5
Rekrutacja zewnętrzna i wewnętrzna

Prowadząc procesy rekrutacyjne staramy się zachować równowagę...