Now hiring

Aventus Group Sp. z o.o.

3 currents jobs 11-50 employees Finance / Banking

Międzynarodowa spółka świadcząca od 2010 roku usługi finansowe online w 7 krajach świata: na Litwie, Łotwie, w Polsce, Czechach, Mołdawii, Ukrainie i Kazachstanie.

Current jobs

3

of current jobs

Aventus Group Sp. z o.o.

ul.Kard. St. Wyszyńskiego 2B,

15-888 Białystok