Now hiring

RAS Poland Sp. z o.o.

2 currents jobs 1-10 employees Services

Firma RAS Poland Sp. z o.o. specjalizuje się w hydraulicznych próbach ciśnieniowych wytrzymałości i szczelności rurociągów.

Current jobs

2

of current jobs

RAS Poland Sp. z o.o.

Migdałowa 4

02-796 Warszawa