Now hiring

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

1 current job 11-50 employees Public administration

Centrum Doradztwa Rolniczego jest krajowym ośrodkiem transferu wiedzy
i innowacyjności w polskim rolnictwie i na obszarach wiejskich.
Centrala w Brwinowie wraz z Oddziałami w Poznaniu, Krakowie, Radomiu
i Warszawie jest miejscem doskonalenia zawodowego polskich doradców rolniczych i wiejskich, wyznaczania kierunków rozwoju nowoczesnego rolnictwa, rozwoju gospodarstw rolnych w oparciu o rachunek ekonomiczny, wdrażania nowych rozwiązań społeczno – ekonomicznych w sektorze rolnym.
Centrum Doradztwa Rolniczego realizuje projekty europejskie w zakresie
transferu wiedzy, innowacji, badań i rozwoju w sektorze rolnym, finansowane
w ramach programów Horyzont 2020, Erasmus + i Interreg oraz inne programy
międzynarodowe pozwalające na wymianę nowoczesnej wiedzy i doświadczenia.

Current jobs

1

of current jobs

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

Wspólna 30

00-930 Warszawa