Analityk ds. Finansowych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Tarnów

107 dni temu

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. jest największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG oraz największym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w Europie. Zatrudnia ponad 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez niemal 185 tys. km gazociągów do ponad 7 milionów odbiorców.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. ogłasza rekrutację na stanowisko:

 

Analityk ds. Finansowych
(Oddział Wsparcia, Departament Skarbu, Biuro Płynności Finansowej)
Miejsce pracy: Tarnów
Nr ref.: PSGCS.ZZLR.210.699.19

 

Opis zadań na stanowisku:
 • branie udziału w kształtowaniu i wdrażaniu polityki Spółki w obszarze zarządzania płynnością finansową, ryzkiem finansowym i zabezpieczeń,
 • monitorowanie bieżącej płynności finansowej Spółki oraz opracowywanie prognozy płynnościowej, zawieranie i monitorowanie transakcji na rynkach pieniężnych zgodnie z posiadanymi pełnomocnictwami,
 • branie udziału w opracowaniu i wdrożeniu wytycznych oraz standardów w zakresie kompleksowej obsługi bankowej, monitorowanie funkcjonowania wdrożonego modelu obsługi bankowej,
 • współuczestniczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania oraz wdrażaniu nowych produktów bankowych, branie udziału w negocjacjach z instytucjami finansowymi oraz pozostałymi instytucjami rynku pieniężnego i kapitałowego,
 • monitorowanie obsługi procesu zajęć praw majątkowych stanowiących wierzytelność pieniężną wobec dostawców Spółki, współpracowanie z organami egzekucyjnymi,
 • uczestniczenie we wdrożeniu działań mających na celu ograniczenie ryzyka,
 • uczestniczenie w opracowaniu opinii i rekomendacji w obszarze zarządzania finansami,
 • uczestniczenie w projektowaniu budżetu Biura oraz analizie wykonania planu.
Wymagania kwalifikacyjne:
 • pożądane minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • wykształcenie wyższe ( Ekonomia, Finanse, Bankowość), pożądane studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, controlingu lub pokrewne,
 • wiedza z zakresu finansów, obsługi bankowej, zarządzania płynnością, zarządzania ryzykiem, zasad funkcjonowania rynku pieniężnego,
 • praktyczna wiedza we wdrażaniu narzędzi wspomagających zarządzanie finansami,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office (znajomość pakietu MS Oce-PowerPoint, Visio)
 • znajomość oprogramowania klasy ERP – SAP,
 • mile widziana umiejętność współpracy z instytucjami zewnętrznymi, doświadczenie we współpracy z bankami oraz umiejętność negocjowania umów,
 • dobra organizacja pracy własnej.
Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji."

W przypadku zainteresowania udziałem również w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zamieszczenie klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej w celu i zakresie niezbędnym do uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacji oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji."

Dziękujemy za nadesłanie zgłoszenia, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Poznaj

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Dlaczego warto?

Polska Spółka Gazownictwa jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu. w Polsce. Jesteśmy największą spółką Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudniamy ponad 11,5 tys. pracowników, działamy na terenie całej Polski i dystrybuujemy gaz poprzez 185 tys. km gazociągów, dostarczamy rocznie ponad 11 miliardów m³ gazu do ponad 7 milionów odbiorców.

Jesteśmy nowoczesnym przedsiębiorstwem o wieloletnich tradycjach i doświadczeniach. Świadczymy usługę transportu gazu ziemnego, projektujemy, rozbudowujemy i modernizujemy infrastrukturę gazową, zajmujemy się odczytami układów pomiarowych, zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne w zakresie ciągłości dostaw gazu, dokonujemy pomiarów jakości i ilości transportowanego gazu.

Inwestujemy w przyszłość polskiego gazu prowadząc systematyczne działania w zakresie modernizacji gazociągów, gazyfikacji nowych regionów Polski, budując nowe sieci gazowe i przyłączając do sieci nowych odbiorców błękitnego paliwa.

Jesteśmy firmą dobrze zorganizowaną i stabilną finansowo. Nasze główne cele to realizowanie polityki energetycznej Rządu RP, rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową oraz pobudzanie koniunktury gospodarczej. Struktura Spółki to Oddział Wsparcia w Warszawie, 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych, 172 Gazownie oraz 59 Placówek Gazowniczych.

Proces rekrutacji

KrokSprawdź nasze oferty pracy
KrokWypełnij formularz, załącz CV
KrokPierwszy kontakt
KrokSpotkanie rekrutacyjne
KrokWyniki rekrutacji
Poznaj stanowisko: Analityk Finansowy 
Analityk finansowy to osoba, która przygotowuje analizy finansowe oraz cykliczne raporty (tygodniowe, miesięczne), aktywnie współpracuje z menedżerami operacyjnymi i księgowością firmy oraz pomaga w projektach tworzenia budżetu rocznego i budżetów poszczególnych departamentów w firmie. Przygotowuje również analizy odchyleń od założonych planów, analizy i rozliczania projektów ...
Praca Analityk Finansowy