Swipe left or right
to go to next or previous job

Analityk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Elbląg

282 days ago

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Analityk
Miejsce pracy: Elbląg
Ogłoszenie o naborze Nr 28475

Warunki pracy

- praca w systemie jednozmianowym w siedzibie urzędu oraz w terenie (obszar województwa warmińsko-mazurskiego),
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych (narażenie na działanie odczynników chemicznych – stężone kwasy, zasady, wodorotlenki, rozpuszczalniki organiczne, kontakt z materiałem zakaźnym występującym w surowych ściekach),
-praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Brak oznaczeń dla osób niewidomych. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomych, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Wykonuje badania i/lub pomiary środowiska do badań fizykochemicznych metodami klasycznymi i/lub instrumentalnymi różnych komponentów środowiska zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami badawczymi i metodykami
 • Obsługuje i prowadzi nadzór nad wyposażeniem w tym: przestrzega terminów wzorcowań sprzętu pomiarowego, sprawdza i konserwuje wyposażenie
 • Prowadzi zapisy związane z wykonywanymi badaniami, zgodnie z wymaganiami metodyk i wdrożonego systemu zarządzania na poziomie zajmowanego stanowiska
 • Opracowuje konieczne instrukcje badawcze i techniczne
 • Zgłasza spostrzeżenia i niezgodności w zakresie wykonywanych zadań
 • Pobiera próbki różnych komponentów środowiska do badań fizykochemicznych i wykonuje pomiary terenowe
 • Przygotowuje zapotrzebowania na odczynniki, materiały pomocnicze i usługi
 • Uczestniczy w badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych, a także audytach wewnętrznych i zewnętrznych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Obsługa komputera
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie w zakresie odbytego stażu i/lub pracy
 • Uprawnienia auditora wewnętrznego
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia stermotorzysty
 • Język obcy: znajomość umożliwiająca czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025
 • Znajomość technik klasycznych i instrumentalnych stosowanych w laboratorium
 • Umiejętność prawidłowej interpretacji metodyk badawczych
 • Praktyczna umiejętność wdrażania urządzeń pomiarowych do eksploatacji
 • Umiejętność obsługi, sprawdzania, kalibracji i konserwacji urządzeń technicznych
 • Wiedza z zakresu analizy statystycznej w laboratorium
 • Dyspozycyjność

Get to know the position: Laborant

Laborant to osoba pracująca w laboratorium przedsiębiorstwa i zajmuje się pobieraniem, oraz badaniem surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: przygotowanie sprzętu laboratoryjnego, pobieranie próbek i wykonywanie bieżących analiz laboratoryjnych, koordynacja i nadzór wykonania harmonogramu badań surowców, ...
Laborant Job Laborant

Similar jobs

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (817)
Wałbrzych (61)
Legnica (104)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (242)
Toruń (143)
Lubelskie:
Lublin (256)
Chełm (40)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (922)
Tarnów (62)
Nowy Sącz (74)
Mazowieckie:
Warszawa (2327)
Radom (174)
Płock (114)
Opolskie:
Opole (252)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (175)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (176)
Suwałki (49)
Łomża (33)
Pomorskie:
Gdańsk (490)
Gdynia (203)
Słupsk (64)
Śląskie:
Katowice (594)
Częstochowa (165)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (187)
Elbląg (134)
Ełk (88)
Wielkopolskie:
Poznań (655)
Kalisz (81)
Konin (80)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (350)
Koszalin (95)
Kołobrzeg (46)
Auchan (148)
Tesco (103)
Inditex (21)
Leroy Merlin (128)
Bricoman (19)
STRABAG (12)
ABB (42)
Accenture (158)
Carrefour (150)
PKO BP (370)
PwC (36)
KPMG (23)
Orange (10)
IKEA (32)
Budimex (53)

Hiring on praca.pl