Embedded Software Engineer for Product Validation

Rockwell Automation Sp. z o.o.

Katowice

9 dni temu

Company Overview


Rockwell Automation, the world's largest company dedicated to industrial automation, makes its customers more productive and the world more sustainable. Throughout the world, our flagship Allen-Bradley® and Rockwell Software® product brands are recognized for innovation and excellence.

When you choose Rockwell Automation, you join countless talented employees who have helped us establish our leadership position in the automation industry over the past century.

When you join Rockwell Automation you become part of a diverse, inclusive and global community with a passion for innovation and a place where you can partner with great minds and inspiring people.

 

We know our employees are key to our success and future. Helping you develop a rewarding career is a top priority. Because when you succeed, we succeed.

 

Embedded Software Engineer for Product Validation
Location: Katowice
Job Summary

 

In our newly created HW test group, we are looking for an Embedded Software Engineer. This is a great role for someone who has a passion for working with low level embedded systems and understands how it impacts hardware development. While working for a world-class industrial automation company, you will be responsible for designing, implementing, and maintaining real-time embedded software while collaborating with cross-functional hardware and embedded teams across multiple locations around the globe. The environment is dynamic, fast-paced and requires a highly motivated individual. You will work on complex control system products utilizing state-of-the-art technology. When you join our Hardware Test group, you become part of a team that believes in knowledge sharing, innovation, continuous learning, collaboration and a commitment to best-in-class practices and technology.

 

MAIN RESPONSIBILITIES:
 • You will be a part of a team who designs, implements, and tests software that communicates to other parts of the product or system via APIs, services or protocols.
 • Collaborate with hardware development teams to understand requirements and produce creative solutions to enable testing earlier in the design process.
 • Design and implement tools/frameworks to enable interaction with units under test, test equipment, instrumentation, and documentation systems.
 • Directly apply technical skills to assigned tasks, having some complex features. Use proven software design techniques, procedures and criteria to complete a sequence of related engineering tasks (i.e. investigate, design, develop, test) in accordance with the company’s quality guidelines.
 • Participate in peer reviews of documents, designs, code, test cases and user documentation.
 • Apply judgement on when to reuse existing design and code to a problem versus develop new solutions. Base judgment on the balance of short term project needs and longer term reuse.
 • Perform unit or functional testing of developed software to ensure correct operation per functional requirements and compatibility with other components in the system. Apply to hardware targets and collaborate with the hardware teams to ensure proper operations
 • Continuous improvement of software development capabilities by keeping abreast of current trends in the areas of software development practices, technology utilization and development tools.
 • Effectively collaborate with others through mutually supportive professional relationships, open and direct communications, honesty and respect. Able to cope with and leverage personality differences and differences of opinion.
Minimum Education
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Software Engineering or Electrical Engineering with a Computer Science emphasis.
Key Qualifications
 • Good knowledge of C/C++
 • Understanding of circuit schematics and diagrams
 • Experience troubleshooting and debugging hardware
 • Demonstrated competence in object-oriented design
 • Excellent collaborator with a team-first attitude
 • A passion for embedded software development
 • Skilled in the use of embedded software development tools such as in-circuit emulators, protocol analyzers, and oscilloscopes
 • Understanding and ability to work with technical documentation for digital systems (microprocessors, integrated circuits, embedded systems)
Nice to have
 • Python programming skills
 • Knowledge of version control systems (GIT, SVN)
 • Experience in test automation and results visualization
 • Experience with development in compliance to ISO/IEC standards
 • Experience with construction and maintenance of CI/CD pipelines
 
If you want to be a part of Rockwell Automation, use "Aplikuj" button
and send us your CV in English.
 
Rockwell Automation creates the future.
Create it with us!
 
We kindly inform that this offer is conditional and chosen candidates will have to go through background check process, performed by an external company. In case of negative verification results, Rockwell Automation will be entitled to withdraw the offer without any consequences APPLY NOW
 
 
 

Administratorem danych osobowych jest Rockwell Automation Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-797 przy ulicy Powązkowska 44C (dalej: „administrator”).

 

Dane kontaktowe administratora: Warszawa 01-797, ul. Powiązkowska 44C

 

Dane osobowe w zakresie wymienionym w art. art. 22(1) kodeksu pracy będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „Rozporządzenie”) w ramach realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

 

A jeżeli wyrazi Pani/Pan na to dobrowolną zgodę zawartą w formularzu aplikacyjnym Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

 • w zakresie wizerunku (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia);
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: 22(1) kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

Jeżeli wyrazi Pani/Pan którąkolwiek z wyżej wskazanych zgód, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez poinformowanie działu HR za pośrednictwem adresu mailowego: rekrutacja@ra.rockwell.com .

 

Podanie danych osobowych, o których mowa w lit. a) powyżej jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.  Podanie danych i wyrażenie zgód, o których mowa w lit. b) oraz c) powyżej jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia). 

 

Dane osobowe zbierane w celu realizacji procesu rekrutacji oraz dane przetwarzane w oparciu o zgodę na przyszłe rekrutacje przez będą przetwarzane przez okres 36 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte.

 

Przewidywane kategorie odbiorców danych: pracownicy działu HR, rekruterzy techniczni  oraz kadra kierownicza decydująca o zatrudnieniu. Dane osobowe będą przekazywane do USA.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.

 

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). Informuję, iż Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany na etapie zawierania umowy w celu weryfikacji prawidłowości podanych danych, niemniej jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji.

Poznaj

Rockwell Automation Sp. z o.o.

Rockwell Automation Sp.z o.o.

Rockwell Automation jest częścią globalnego przedsiębiorstwa specjalizującego się wyłącznie w automatyce przemysłowej i informatyce, zatrudniającego około 23 tys. osób w 80 krajach świata. Tworzymy takie marki, jak Allen-Bradley czy Rockwell Software. Nasza główna siedziba znajduje się w Milwaukee, natomiast w Polsce posiadamy trzy oddziały - w Warszawie, Gdańsku i Katowicach.