Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku

Giżycko

25 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Giżycko
Ogłoszenie o naborze Nr 52417

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku parterowym bez podjazdu.
2. Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie tj. na obszarze powiatu giżyckiego, wyjazdy służbowe poza powiat.
3. Narzędzia pracy: komputer i inne urządzenia biurowe, sprzęt specjalistyczny.

Zakres zadań

 • realizowanie zadań związanych z nadzorem zakładów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad warunkami pozyskiwania mleka surowego, kontroli warunków w gospodarstwach produkcyjnych, punktach odbioru oraz środkach transportu mleka
 • realizowanie zadań związanych z kontrolą realizacji warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się skupem zwierząt łownych
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad monitoringiem pozostałości chemicznych, biologicznych, leków i skażeń promieniotwórczych w tkankach zwierząt, mięsie, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niejadalnych surowcach zwierzęcych
 • realizacja zadań w zakresie nadzoru nad dobrostanem zwierząt i identyfikacją i rejestracją zwierząt przed i w trakcie uboju
 • realizowanie zadań związanych z nadzorem nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz niejadalnymi produktami pochodzenia zwierzęcego, powstającymi w procesie uboju i przetwórstwa
 • Kontrola nad prawidłowością realizacji zadań wykonywanych przez lekarzy weterynarii oraz osoby nie będące lekarzami weterynarii, wyznaczonymi do badania zwierząt rzeźnych i mięsa, wykonywania czynności pomocniczych do tego badania
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej zgodnie z wytycznymi jednostek nadrzędnych
 • wstępne sporządzanie zaleceń pokontrolnych i decyzji administracyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • umiejętność biegłej obsługi komputera
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość wspólnotowych i krajowych przepisów weterynaryjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • doświadczenie w pracy w administracji weterynaryjnej
Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny 
Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Praca Kontroler Weterynaryjny