Inspektor

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu

Wrocław

272 dni temu

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 43723

Warunki pracy

Praca biurowa, praca w terenie, wyjazdy służbowe. Współpraca z klientem zewnętrznym i wewnętrznym. Wysiłek fizyczny przy wykonywaniu czynności kontrolnych. Prowadzenie samochodu służbowego. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon, faks.
W budynku jest winda, brak podjazdów dla wózków inwalidzkich. Na stanowisku nie występują uciążliwe i szkodliwe warunki pracy.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności związanych z postanowieniami przepisów ustawy - Prawo o miarach, ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, ustawy o towarach paczkowanych, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • udział w czynnościach kontrolnych w ramach sprawowania nadzoru nad wykonywaniem przepisów ww. ustaw
 • prowadzenie elektronicznej bazy kontrolowanych
 • wykonywanie nadzoru wewnętrznego i udział w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznych
 • udzielanie informacji oraz przygotowywanie materiałów dotyczących zadań realizowanych przez Urząd
 • przygotowywanie materiałów do projektów dokumentów związanych z działalnością Urzędu
 • prowadzenie prac administracyjno-biurowych i systemu zarządzania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo o miarach,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • odpowiedzialność i samodzielność w podejmowaniu decyzji
 • odporność na stres
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność wynikająca z potrzeby wyjazdów służbowych
 • znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustaw: o systemie tachografów cyfrowych oraz o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i kreatywność
 • systematyczność i zaangażowanie w wykonywaną pracę
 • umiejętność pracy koncepcyjnej i koordynacji działań
 • znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawnych
 • znajomość systemów zarządzania jakością wg normy ISO 9001, PN-EN ISO/IEC 17025
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej