Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Inspektor

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie

Kraków

18 dni temu

Okręgowy Urząd Probierczy w Krakowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 56925

Warunki pracy

- krajowe wyjazdy służbowe
- podejmowanie decyzji w warunkach stresu
- praca wymagająca dyspozycyjności
- praca z komputerem
- praca w budynku urzędu
- brak wind
- brak podjazdów
- brak drzwi odpowiedniej szerokości
- brak odpowiednio dostosowanych toalet
- naturalne i sztuczne oświetlenie

Zakres zadań

 • udział w przeprowadzaniu kontroli w zespołach kontrolujących na obszarze podległym właściwości Dyrektora OUP w Krakowie, w miejscach wyrobu, przerobu, naprawy lub sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych
 • udział w przygotowaniu planów kontroli, zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli oraz innej dokumentacji
 • sporządzanie protokołów kontroli, zaleceń pokontrolnych , opracowanie danych statystycznych z przeprowadzonych kontroli
 • monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych
 • udzielanie informacji w zakresie przeprowadzonych kontroli
 • prowadzenie samochodu służbowego przy wyjazdach na kontrolę
 • udzielanie informacji dotyczących wymagań formalno-prawnych niezbędnych do zgłoszenia rejestru znaków imiennych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe administracyjno-techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z 2019 poz. 129)
 • znajomość przepisów z zakresu prawa administracyjnego i gospodarczego
 • znajomość obsługi komputera
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • prawo jazdy kategorii B - czynne
 • odporność na stres
 • uczciwość, dokładność i staranność
 • umiejętność formułowania wypowiedzi pisemnych
 • umiejętność efektywnego komunikowania się i analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka obcego na poziomie komunikatywnym (język angielski)
Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...
Praca Inspektor w Administracji Publicznej