Inżynier ds. Automatyki i Zabezpieczeń

ENERGA-Operator SA

Słupsk

24 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Automatyki i Zabezpieczeń

Energa - Operator SA, Oddział w Koszalinie


Miejsce pracy: Słupsk      Nr ref.: LP/ET/09/05/2020      Oferta ważna do: 14.07.2020 r.

Jeśli masz:  
 • Wykształcenie wyższe elektryczne
 • Znajomość zasad eksploatacji sieci i urządzeń elektroenergetycznych
 • Świadectwo kwalifikacyjne "E" b.o.n.
 • Brak przeciwwskazań do prac na wysokości
 • Prawo jazdy kat. B
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Realizacja zadań w obszarze eksploatacji, remontów oraz budowy i modernizacji urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) oraz potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego zgodnie ze zleceniami i harmonogramami wynikających z rocznych planów operacyjnych.
 • Realizacja zgłoszeń i awarii w zakresie urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ) i potrzeb własnych prądu stałego i zmiennego.
 • Realizacja zadań w zakresie pomiarów jakości energii elektrycznej w odniesieniu do urządzeń automatyki i zabezpieczeń.
 • Prowadzenie laboratorium stacjonarnego i przewoźnego z zakresu badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej (EAZ).
 • Pełnienie dyżuru pogotowia domowego.
 • Identyfikowanie w toku realizowanych zadań zjawisk lub symptomów w obszarze nielegalnego poboru energii elektrycznej oraz ich zgłaszanie odpowiednim komórkom organizacyjnym spółki.
 • Prowadzenie pojazdów samochodowych w ramach posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr LP/ET/09/05/2020.’’

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • Atrakcyjne warunki finansowe,
 • Umowę o pracę,
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier