Inżynier ds. Planowania Ruchu Regionalnej Dyspozycji Mocy

ENERGA-Operator SA

Elbląg

33 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Planowania Ruchu Regionalnej Dyspozycji Mocy

Energa-Operator SA, Oddział w Olsztynie


Umowa na zastępstwo


Miejsce pracy: Elbląg      Nr ref.: EOP-6LP-000113-2020      Oferta ważna do: 14.06.2020

Jeśli masz:
 • Wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne o profilu elektroenergetycznym, elektrycznym.
 • Znajomość układów sieci i stacji elektroenergetycznych oraz automatyki zabezpieczeniowej.
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” i „D” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 • Znajomość przepisów prawnych oraz instrukcji związanych z pełnioną funkcją.
 • Biegłą praktyczną umiejętność obsługi pakietu MS Office.
 • Umiejętność pracy w zespole i kontaktu z klientem oraz szybkiego, samodzielnego podejmowania decyzji oraz pracy pod presją czasu.
 • Prawo jazdy kat. B.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • Dokonywanie uzgodnień planowanych prac w sieci SN i WN z uwzględnieniem innych prac zaplanowanych na tych samych odcinkach sieci, ograniczenia zakresu wyłączonych odbiorców oraz czasów wyłączeń.
 • Nadzorowanie stałych układów pracy sieci.
 • Pełnienie funkcji dyspozytora w przypadku zastępstw i innych przypadków szczególnych.
 • Analizy układów normalnych i awaryjnych pod kątem tworzenia planów ograniczeń oraz strat sieciowych.
 • Dokonywanie pomiarów i analiz pracy sieci nn i Sn związanych ze zgłaszanymi reklamacjami przez odbiorców finalnych.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  EOP-6LP-000113-2020

Co dajemy w zamian:
 • Pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • Atrakcyjne warunki finansowe,
 • Umowę o pracę,
 • Rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • Atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk