Inżynier ds. SCADA

ENERGA-Operator SA

Koszalin

28 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. SCADA

Energa - Operator SA Oddział w Koszalinie


Miejsce pracy: Koszalin      Nr ref.: LP/06/KJK/III/2020      Oferta ważna do: 11.06.2020

Jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie techniczne o profilu elektroenergetycznym, elektrycznym lub podobnym,
 • Świadectwo kwalifikacyjne „E” dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
 • znajomość przepisów prawnych z zakresu energetyki,
 • biegłą, praktyczną znajomość pakietu narzędziowego MS Office,
 • podstawową znajomość edycji graficznej,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawa jazdy kat. B.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • edycja baz danych w systemie SCADA – sygnały dwustanowe, sterowania i pomiary (elementy stelemechanizowane i niestelemechanizowane),
 • edycja schematu w systemie SCADA – sieci i stacje elektroenergetyczne,
 • edycja w systemie SCADA raportów i filtrów,
 • bieżący nadzór i testowanie poprawności pracy systemu,
 • wykonywanie sprawdzeń sygnałów dwustanowych, pomiarów i sterowań stacji elektroenergetycznych,
 • nadzór nad pracami związanymi z edycją baz danych oraz schematu sieci prowadzonymi przez firmy zewnętrzne - podczas uruchamiania nowych lub modernizacji istniejących już obiektów,
 • uzgodnienia z innymi użytkownikami systemu SCADA planowanych do wprowadzenia zmian w bazie elementów oraz schematach,
 • samodzielne przygotowywanie raportów i analiz.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie, ul. Morska 10, 75-950 Koszalin, danych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr  LP/06/KJK/III/2020”.

 

Zgoda dotycząca przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna.

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk 
Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...
Praca Elektroenergetyk