Inżynier ds. Standaryzacji Technicznej

ENERGA-Operator SA

Gdańsk

18 dni temu

GRUPA ENERGA PRZYŁĄCZ SIĘ

Grupa Kapitałowa ENERGA, zajmująca się wytwarzaniem, dystrybucją, sprzedażą i obrotem energii elektrycznej  i cieplnej oraz gazu, działająca w północnej i środkowej części kraju, dla jednej ze swoich Spółek poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inżynier ds. Standaryzacji Technicznej

ENERGA-OPERATOR S.A.


Miejsce pracy: Gdańsk     Nr ref.: 04/MPT/2020     Oferta ważna do: 21.06.2020

REKRUTACJA ZDALNA
Jeśli posiadasz:
 • wykształcenie wyższe techniczne (specjalność: Elektrotechnika lub Elektroenergetyka),
 • wiedzę na temat rozwiązań technicznych stosowanych w sieciach elektroenergetycznych (m.in. w zakresie linii i stacji elektroenergetycznych, transformatorów, rozdzielnic, aparatów łączeniowych, automatyki zabezpieczeniowej, układów pomiarowo-rozliczeniowych, kompensacji mocy biernej),
 • ogólną wiedza w zakresie standaryzacji technicznej urządzeń elektroenergetycznych
 • wiedzę w zakresie normalizacji oraz umiejętność praktycznego stosowania polskich oraz europejskich norm,
 • umiejętność przyswajania wiedzy wynikającej z aktów prawnych dot. obszaru elektroenergetyki,
 • znajomość języka angielskiego minimum na poziomie średnio-zaawansowanym (B2),
 • prawo jazdy kat. B.
a ponadto:
 • biegle poruszasz się w MS Excel, MS, Word, MS PowerPoint oraz Outlook
 • realizujesz zadania skutecznie i z pełną determinacją,
 • dobrze się komunikujesz i działasz samodzielnie,
Twoim dodatkowym atutem jest:
 • doświadczenie w obszarze zarządzania jakością, zarządzania projektami oraz uprawnienia z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych „E” lub „D” będą dodatkowymi atutami.
Ta propozycja jest dla Ciebie!
Do Twoich najważniejszych zadań będzie należało:
 • opracowywanie standardów i specyfikacji technicznych urządzeń elektroenergetycznych,
 • określanie kryteriów oceny jakości wyrobów i usług nabywanych przez Spółkę,
 • kontrolowanie jakości wyrobów i usług, w tym zgodności z dokumentami standaryzacyjnymi
 • współpraca z Zespołami Technicznymi funkcjonującymi w Spółce,
 • wsparcie działań Rady Technicznej funkcjonującej w Spółce,
 • udział w pracach komisji przetargowych dla postępowań zakupowych na potrzeby Spółki,
 • prowadzenie procesu prekwalifikacji urządzeń i materiałów stosowanych w Spółce.
Prosimy o dopisanie do swojej aplikacji następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, danych osobowych szczególnej kategorii określonych w art. 9 RODO oraz danych nadmiarowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przekazanych, przeze mnie, z własnej inicjatywy na potrzeby rekrutacji nr 04/MPT/2020.”

Co dajemy w zamian:
 • pracę w firmie posiadającej ugruntowaną pozycję w swojej branży i rozpoznawalną markę,
 • atrakcyjne warunki finansowe,
 • umowę o pracę,
 • rozwój kompetencji, możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • interesującą pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie,
 • atrakcyjny pakiet świadczeń dodatkowych m.in. opieka medyczna, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka.

 

Poznaj

ENERGA-Operator SA

ENERGA-OPERATOR SA – będąca jednym z największych w Polsce dystrybutorów energii elektrycznej, działająca w strukturach rozproszonych terytorialnie w północnej i środkowej części kraju, zajmująca się rozwojem i eksploatacją majątku sieciowego oraz zarządzaniem ruchem Sieci Elektroenergetycznej.

Poznaj stanowisko: Inżynier 
Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...
Praca Inżynier