Kierownik Biura Inwestycji

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawa

23 dni temu

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny

poszukuje Kandydatki/a na stanowisko

Kierownik Biura Inwestycji

 

Nr ref.: APK4/1210-31/2020

 

Główne zadania:

 • nadzór nad funkcjonowaniem Biura Inwestycji i kierowanie jego pracami w sposób zapewniający terminową i prawidłową realizację zadań,
 • koordynacja i nadzór nad przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych, zadań remontowych,
 • opracowanie rocznych planów inwestycji budowlanych i zadań remontowych oraz wnioskowanie o dokonanie bieżących korekt,
 • przygotowanie i realizacja planu rzeczowo-finansowego w zakresie inwestycji budowlanych i zadań remontowych,
 • przygotowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych,
 • opiniowanie dokumentacji technicznej pod kątem jej zgodności z zapisami umów oraz przepisami ogólnie obowiązującego prawa.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe techniczne, preferowane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (bez ograniczeń),
 • staż pracy min. 5 lat, w tym 2 lata na stanowisku kierowniczym,
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe związane z przygotowaniem, nadzorem nad realizacją i rozliczeniami budowlanych procesów inwestycyjnych,
 • ugruntowana znajomość przepisów prawa i zagadnień dotyczących procesu inwestycyjnego w szczególności: ustawa Prawo budowlane, ustawa Prawo zamówień publicznych
 • wysokie umiejętności interpersonalne, samodzielność, komunikatywność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • znajomość języka angielskiego na poziomie minimum średnio zaawansowanym.

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na prestiżowej warszawskiej uczelni medycznej,
 • elastyczny czas pracy,
 • możliwość zdobywania doświadczenia zawodowego w środowisku akademickim,
 • dostęp do nowoczesnego centrum sportowo-rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie do wakacji oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla Ciebie i Twoich dzieci,
 • systemy premiowe,
 • trzynastą pensję,
 • możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
 • inne świadczenia socjalne z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Prosimy o zapoznanie się z zasadami rekrutacji, które są udostępnione na stronie internetowej: https://www.wum.edu.pl/sites/www.wum.edu.pl/files/dokumenty/regulaminy/zarzadzenie_rektora_112-2019_zalacznik.pdf

Kandydat składający ofertę, akceptuje warunki rekrutacji określone w w/wym. regulaminie.

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami, a nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Poznaj

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim z ponad dwustuletnią historią. Swoją niekwestionowaną pozycję lidera na mapie edukacyjnej Polski zawdzięcza z jednej strony wierności najlepszym tradycjom uniwersyteckim, z drugiej zaś dynamicznemu rozwojowi.