Kierownik ds. Realizacji Inwestycji / Construction Manager

EPCM Executive Search

Mazowieckie

26 dni temu

Spółka deweloperska będąca od lat na polskim rynku poszukuje nowej osoby, która dołączy do zespołu i pokieruje działem realizacji odpowiedzialnym za fazę budowy osiedli mieszkaniowych.

 

Osoba ta pełnić będzie jedną z kluczowych ról w organizacji i podlegać bezpośrednio zarządowi firmy.

Będzie ona odpowiedzialna za wypracowanie koncepcji a następnie wdrożenie i realizację optymalnego kosztowo i jakościowo oraz stabilnego wykonawstwa budowlanego w celu realizacji deweloperskich projektów mieszkaniowych w obecnych i nowych lokalizacjach (obszarze działania firmy).

Kierownik ds. Realizacji Inwestycji / Construction Manager
Zadania / Odpowiedzialność:
 • Analiza możliwości realizacyjnych na obecnych i nowych rynkach w celu zaproponowania i wdrożenia optymalnej strategii realizacji (wykonawstwa budowlanego) projektów deweloperskich firmy
 • Wypracowanie optymalnego modelu, jego wdrożenie i efektywne zarządzanie zespołem wewnętrznym oraz GW i wykonawcami (spółka realizuje obecnie prace częściowo za pomocą zewn. GW a częściowo w systemie CM 'construction management') odpowiedzialnymi za fazę budowy inwestycji w wielu istniejących i nowych lokalizacjach w centralnej Polsce;
 • Identyfikacja oraz budowanie długofalowych relacji z pod- i wykonawcami oraz dostawcami;
 • Analiza własna kosztów wykonawstwa i materiałów w celu zapewnienia technicznie optymalnych rozwiązań projektowych-wykonawczych dla każdego z projektów (z uwzględnieniem pakietowania):
  • dla potrzeb wewnętrznej analizy kosztów i harmonogramów realizacji projektów we wszystkich fazach (w tym analizie wstępnej opłacalności przed nabyciem nieruchomości),
  • dla potrzeb weryfikacji ofert i negocjacji z wykonawcami;
  • dla potrzeb monitoringu i nadzoru (oraz aktywnego wyprzedzającego działania) nad kosztami, harmonogramem i jakością realizacji w fazie wykonawczej
 • Przygotowywanie harmonogramu i budżetu prac budowlanych w celu bieżącej weryfikacji zgodności z zaplanowanym harmonogramem i budżetem inwestycji w trakcie przyszłej realizacji z koniecznością określenia i uwzględnienia w budżecie (jako rezerwy) ryzyk realizacyjnych projektu;
 • Negocjacje warunków, wybór pod/wykonawców, analiza wartości ofert, przygotowanie umów i specyfikacji) pod kątem prowadzonych inwestycji (także w formule CM ;
 • Koordynacja prac na budowie, kontrola i weryfikacja wykonanych robót, kontrola jakościowa i ilościowa robót budowlanych oraz weryfikacja zgodności z harmonogramem oraz budżetem;
 • Monitoring bieżących kosztów i postępów inwestycji (w tym optymalizacja projektów pod kątem kosztowym z PM i architektami) w celu raportowania spodziewanego kosztu i terminu finalnego, bieżący monitoring i mitygacja ryzyk realizacji projektu, weryfikacja techniczna i zatwierdzanie do akceptacji PM dodatkowych kosztów i roszczeń wykonawczych;
 • Weryfikacja istniejących oraz poszukiwanie i wdrażanie nowych rozwiązań i wytycznych technicznych i organizacyjnych w realizacji wykonawczej w celu wypracowania i ciągłego doskonalenia stosowanych rozwiązań materiałowych i technologicznych firmy;
 • Analiza opłacalności stworzenia zakupów centralnych na potrzeby wielu projektów oraz kontraktowanie wybranych materiałów i usług na potrzeby realizowanych projektów (zgodnie ze strategią realizacyjną dla każdego z projektów);
 • Zapewnienie i odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej budów zgodnie z najlepszymi standardami i wymogami prawnymi;
 • Organizacja i prowadzenie kontroli końcowych wewn. z wykonawcami i zewn. przez odpowiednie instytucje w celu uzyskania ostatecznych pozwoleń na użytkowanie budynku oraz rozliczenia finansowego z wykonawcami/dostawcami;
 • Zapewnienie uruchomienia budynku w kontekście prawa budowlanego oraz technicznym, organizacja zapewnienie terminowego usuwania usterek i finalnych rozliczeń kwot zabezpieczeń wykonawców
Wymagania:
 • Min 10 letnie doświadczenie w organizacji i realizacji prac budowlanych na stanowiskach kierowniczych w tym min 3 letnie doświadczenie w pracy po stronie renomowanego dewelopera lub inwestora (średnich i dużych inwestycji komercyjnych (biura, hotele, centra handlowe), budowle inżynierskie i liniowe lub mieszkaniowych).
 • W ramach w/w doświadczenia min. 5 lat doświadczeń w projektach mieszkaniowych wielorodzinnych. Doświadczenie w organizacji procesów budowlanych, szacowania kosztów organizacji i prowadzenia podwykonawców (dla GW), kontraktacji i wdrażania wykonawstwa z uwzględnieniem wszystkich ryzyk leżących po stronie GW związanych z procesem budowy.
 • Udokumentowane doświadczenie z zakresu 'construction management' i uprawnienia operatora wózków widłowych;
 • Wykształcenie wyższe inżynierskie techniczne budowlane z uprawnieniami wykonawczymi lub projektowymi (lub ekonomiczne z odpowiednim dłuższym doświadczeniem w budownictwie). Praktyczna znajomość prawa budowlanego i odpowiednich przepisów oraz praktyki ich stosowania.
 • Umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, zdolności zarządcze i organizacyjne.
 • Biegła znajomość i posługiwanie się narzędziami do koordynacji i nadzoru nad budową (MS Project lub podobne), umiejętność kosztorysowania (szacowania kosztów realizacji według stosowanych w branży standardów i podziałów na grupy robót/pakiety/elementy scalone/koszty ogólne, etc.).
 • Prawo jazdy kat. B i chęć do pracy w terenie.
Oferujemy:
 • Atrakcyjne wynagrodzenie;
 • Stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Możliwość uczestniczenia w ciekawych projektach mieszkaniowych.

Poznaj

EPCM Executive Search

EPCM to zespół konsultantów executive search prowadzących rekrutacje na kluczowe pozycje w wiodących firmach z branży budowlanej oraz nieruchomości. W swoim doświadczeniu mamy zrealizowane procesy rekrutacyjne na takie stanowiska jak CEO, Branch Director, Business Development Director, Development Director, Technical Director, Operations Director, Project Director, Development Manager, Project Manager, Facility Manager, Site Manager, Works Manager, Site Engineer, Senior Architect, Team Leader, Project Consultant, Senior Design Engineer, Senior Consultant, etc. Koncentrujemy się na takich obszarach jak branża deweloperska, nieruchomości, budownictwo, projektowanie i architektura oraz usługi konsultingowe. Prowadzimy rekrutacje na terenie całego kraju, a także mamy doświadczenie w rekrutacjach zagranicznych.
Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych to osoba, która nadzoruje i koordynuje projektami budowlanymi i inwestycyjnymi przedsiębiorstwa. Do głównych obowiązków osoby na tym stanowisku należy, m.in.: pozyskiwanie materiałów budowlanych, wykonawców i inwestorów, doradztwo techniczne, realizacja infrastruktury budowlanej firmy, analizy rynku, a także nadzór pracy podległego personelu, ...
Praca Kierownik ds. Inwestycji Budowlanych