Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy

Kierownik Działu Kontroli Jakości

EcoWipes

Nowy Dwór Mazowiecki

86 dni temu

Firma EcoWipes jest jednym z czołowych producentów 
wyrobów higieniczno-kosmetycznych w Europie. 

 

Nasza siedziba to nowoczesna fabryka w Nowym Dworze Mazowieckim, posiadająca zaawansowane linie technologiczne i ponad 50 maszyn produkujących artykuły higieniczno-kosmetyczne na kilku obszarach produkcyjnych.


Obecnie poszukujemy osoby, do zatrudnienia na stanowisku:

Kierownik Działu Kontroli Jakości
Miejsce pracy: Nowy Dwór Mazowiecki

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku, będzie odpowiedzialna między innymi za :

 • Zapewnienie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa produktów i procesów w całym łańcuchu dostaw ( surowce, opakowania, półprodukty, wyroby gotowe)
 • Nadzór nad programami kontroli jakości, ich walidacją i aktualizacją,
 • Nadzór nad pomiarami i analizą laboratoryjną
 • Nadzór nad reklamacjami klientów wewnętrznych i zewnętrznych, analiza, planowanie i monitoring działań korygująco – zapobiegawczych
 • Zarządzanie i nadzór nad dokumentacją kontrolno – jakościową
 • Kontrolę realizacji procedur utrzymania jakości w procesach produkcyjnych zgodnie z ustalonymi normami i reżimami technologicznymi
 • Zarządzanie zespołem kontroli jakości
 • Ścisłą współpracę z Pełnomocnikiem ds. SZJ, działem produkcji, działem R&D, w celu zapewnienia najwyższego poziomu jakości produktu i procesów produkcyjnych
 • Przygotowywanie raportów i prezentacji jakościowych dla zarządu
 • Organizację i prowadzenie wewnętrznych szkoleń jakościowych
 • Optymalizację i doskonalenie jakościowe produktu i procesu
 • Planowanie i prowadzenie audytów jakościowych, monitorowanie ich realizacji, podejmowanie działań usprawniających ( korygująco – zapobiegawczych, wdrażanie, utrzymanie i rozwijanie procedur zapewniających założony poziom jakości w procesach technologiczno – produkcyjnych oraz wytwarzanych produktach

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe ( biologia, chemia, technologia żywności lub pokrewne);
 • Minimum 3 – letnie doświadczenie na podobnym stanowisku, w firmie produkcyjnej branży FMCG
 • Znajomość nowoczesnej metodologii i trendów w zarządzaniu jakością
 • Znajomość wymagań Standardu BRC CP, IFS HPC, GHP i GMP oraz HACCP
 • Praktyczna znajomość i umiejętność wykorzystania statystycznych metod kontroli
 • umiejętność przeprowadzania audytów wewnętrznych ( wymagane uprawnienia audytora wewnętrznego)
 • Bardzo dobra znajomość j. angielskiego – warunek konieczny
 • Doświadczenie w zarządzaniu zespołem
 • Odpowiedzialności sumienność, wysoka kultura osobista
 • Samodzielność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność analizowania i rozwiązywania problemów
 • Znajomość systemu SAP będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bezpośrednio przez firmę Ecowipes EWS w pełnym wymiarze godzin
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanej wiedzy i umiejętności;
 • Możliwość rozwoju zawodowego i awansu w strukturze firmy;
 • Przyjazne warunki pracy w strefie produkcyjnej i wysokie standardy pracy;
 • Fundusz Świadczeń Socjalnych ( bony świąteczne , paczki świąteczne, impreza noworoczna itp.);
 • Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę.
 • Opieka medyczna.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 47A, 00-695 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000492515, NIP 966-197-86-64, REGON 200246373.

Możecie Państwo kontaktować się z nami poprzez e-mail rodo@ecowipes.com.pl, nasz adres korespondencyjny to : EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna, ul. Okunin 134, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki.

Pani/Pana dane przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody oraz na podstawie art. 221 k.p., w celu rekrutacji prowadzonej przez Administratora oraz dla celów realizacji przyszłych projektów rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane będą ujawniane odbiorcom świadczącym usługi w zakresie udostępniania elektronicznych platform rekrutacyjnych.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza obszaru Unii Europejskiej oraz do organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, liczony od dnia przesłania zgłoszenia rekrutacyjnego. Po tym czasie Pani/Pana dane zostaną usunięte.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych do innego administratora. Pani/Pana żądania mogą być kierowane na wyżej wymieniony adres e-mailowy, bądź mogą być składane osobiście pod wskazany wyżej adres korespondencyjny. Żądanie usunięcia danych będzie równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w projektach rekrutacyjnych realizowanych przez EcoWipes EWS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna.

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. Dyspozycję cofnięcia zgody należy przesłać drogą elektroniczną na wskazany wyżej adres e-mail, albo złożyć ją bezpośrednio pod wskazanym wyżej adresem korespondencyjnym. W przypadku cofnięcia zgody, przetwarzanie danych dokonywane przed złożeniem oświadczenia, będzie w pełni legalne.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, sprawującego kontrolę nad legalnością i prawidłowością przetwarzania danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie opisanym w art. 221 k.p. jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne jednak stanowi warunek konieczny do wzięcia udziału w procesach rekrutacyjnych, prowadzonych przez Administratora Danych. Brak podania danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Administratora.

Wobec Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), nie będą też one podlegały profilowaniu.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli:

Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną, dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacyjnych, prowadzonych przez EcoWipes EWS Sp. z o.o. Sp. J.

Uprzejmie informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Kierownik kontroli jakości jest odpowiedzialny za kontrolę przestrzegania standardów jakości w obrębie wszystkich działań produkcyjnych przedsiębiorstwa. Kierownik opracowuje wewnętrzne procedury i normy, mające zapewnić jak najwyższy poziom wydajności pracowników i najwyższą jakość oferowanych produktów, a także kontroluje rzetelne wypełnianie tychże. Kierownik nadzoruje i koordynuje prace podległego zespołu ...
Praca Kierownik Kontroli Jakości