Swipe left or right
to go to next or previous job

Kierownik zespołu

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Gdańsk

29 days ago

Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku
Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Kierownik zespołu
Miejsce pracy: Gdańsk
Ogłoszenie o naborze Nr 44217

Warunki pracy

praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie, wyjazdy służbowe;

Zakres zadań

  • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących rozliczania zadań, sporządzania meldunków, raportów, sprawozdań oraz pism w celu właściwej realizacji zadań
  • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących sporządzania wniosków w celu wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
  • Kierowanie, nadzorowanie, wykonywanie czynności dotyczących przygotowania propozycji do planu inwestycji, planu remontów oraz wymaganych przepisami dokumentów w celu zabezpieczenia środków finansowych na ich realizację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze planowania realizacji robót budowlanych
  • znajomość przepisów; prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych, oraz przepisów regulujących finansowanie inwestycji z budżetu państwa
  • umiejętność kierowania zespołem
  • umiejętność działania w sytuacjach stresowych oraz nieprzewidywalnych
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  • - zgoda na udział w procedurze dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone"

Get to know the position: Kierownik Zespołu

Kierownik Zespołu (Team Leader) jest to przywódca grupy liczącej od 5 do 10 osób, tzw. menedżer. Kierownik Zespołu odpowiada za osiągnięcia całego zespołu, czyli integruje pracowników, oceniania ich prace, motywuje oraz dostosowuje zadania do możliwości pracowników. Poza tym, dba o wysokie standardy wykonywanej pracy, prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz wdraża nowych pracowników, a także przygotowuje ...
Kierownik Zespołu Job Kierownik Zespołu

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (791)
Wałbrzych (47)
Legnica (127)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (268)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (270)
Chełm (55)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (948)
Tarnów (89)
Nowy Sącz (78)
Mazowieckie:
Warszawa (2250)
Radom (173)
Płock (91)
Opolskie:
Opole (236)
Nysa (74)
Podkarpackie:
Rzeszów (177)
Przemyśl (47)
Podlaskie:
Białystok (125)
Suwałki (43)
Łomża (32)
Pomorskie:
Gdańsk (471)
Gdynia (242)
Słupsk (69)
Śląskie:
Katowice (600)
Częstochowa (188)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (170)
Elbląg (137)
Ełk (54)
Wielkopolskie:
Poznań (683)
Kalisz (95)
Konin (69)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (314)
Koszalin (114)
Kołobrzeg (45)
Auchan (152)
Tesco (142)
Inditex (61)
Leroy Merlin (173)
Bricoman (16)
STRABAG (11)
ABB (35)
Accenture (117)
Carrefour (126)
PKO BP (373)
PwC (12)
KPMG (30)
Orange (96)
IKEA (56)
Budimex (21)

Hiring on praca.pl