Kontroler Jakości

Press Glass SA

Radomsko

358 dni temu

Miejsce pracy: Radomsko
Kontroler Jakości

Wierzymy, że wszystko co robimy przyczynia się do rozwoju naszych pracowników i partnerów biznesowych. Budujemy organizację, której największą siłą są ludzie. Sposób w jaki działamy uczynił nas europejskim liderem w przetwarzaniu szkła dla budownictwa.

Twoje zadania:
 • prowadzenie kontroli jakości dostaw, kontroli międzyoperacyjnej i końcowej zgodnie ze standardami i wymaganiami klienta,
 • przygotowanie raportów z kontroli, nadzór i archiwizacja zapisów jakości dla materiałów i produktów,
 • obsługa narzędzi oraz nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym,
 • ocena zasadności i analizę zgłoszeń reklamacyjnych, w tym od odbiorców zagranicznych.
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • znajomość zagadnień kontroli jakości, w szczególności: wiedza techniczna w zakresie prowadzenia pomiarów i interpretacji wyników pomiarów, znajomość rysunku technicznego,
 • doświadczenie zawodowe w firmie produkcyjnej – mile widziane,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego – atut dodatkowy,
 • gotowość do pracy w systemie trzyzmianowym,
 • orientacja na cel, chęć rozwoju i zdobywania wiedzy,
 • prawa jazdy kat. B.
Z nami zyskasz:
W razie zamieszczenia przez Państwa w CV danych osobowych, takich jak: numer telefonu, adres e-mail, wizerunek, informacji o znajomości języków obcych, lub innych danych dodatkowych, uprzejmie prosimy o umieszczenie w CV przed jego wysyłką w danym procesie rekrutacyjnym, oświadczenia o następującej treści: „Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci: numeru telefonu, adresu e-mail, wizerunku oraz danych dodatkowych, w celu uczestniczenia przeze mnie w procesie rekrutacyjnym, do którego przystępuję, prowadzonym przez i na rzecz Press Glass S.A. z siedzibą w miejscowości Nowa Wieś, ul. Kopalniana 9, 42-262 Poczesna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000131477, posługującą się numerami NIP 574-000-74-96 i REGON 150021158, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.
Osoba pracująca w tym zawodzie kontroluje wszystkie lub wybrane fazy procesu produkcyjnego i zapobiega wytwarzaniu towarów złej jakości. W zależności od miejsca pracy zakres czynności kontrolera jakości jest zróżnicowany. Każdy specjalista pracujący w tym zawodzie musi na bieżąco gromadzić i uzupełniać wiedzę o obecnych potrzebach rynku w zakresie wymogów jakościowych stawianych towarom, zgłoszonych patentach i ...
Praca Specjalista ds. Kontroli Jakości