Księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie

Głogów

327 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Księgowy
Miejsce pracy: Głogów
Ogłoszenie o naborze Nr 44462

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku. Brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Praca na parterze budynku. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Sporadyczne wyjazdy służbowe na szkolenia.

Zakres zadań

 • Ujmowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych.
 • Uzgadnianie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych.
 • Obsługa systemu bankowości elektronicznej NBP, systemu obsługi budżetu państwa "TREZOR".
 • Obsługa kasowa inspektoratu.
 • Przygotowywanie danych do sprawozdawczości finansowej i budżetowej.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji i wyceny.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Dokonywanie rozliczeń zleceniobiorców.
 • Rozliczanie kosztów i wydatków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych.
 • Egzekucja należności.
 • Naliczanie i sporządzanie list płac pracowników.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego Doświadczenie w pracy związanej księgowością budżetową : 2 lata
 • Znajomość ustaw o rachunkowości i finansach publicznych.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Księgowy 
  Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
  Praca Księgowy