Swipe left or right
to go to next or previous job

Menedżer Sprzedaży

Easy Robots sp. z. o. o.

Radom

2 days ago

Ogłoszenie numer: 2358093, from 2019-03-18

 

Easy Robots Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, pierwszy polski producent robotów przemysłowych, w związku z intensywnym rozwojem poszukuje pracownika na stanowisko Menedżera Sprzedaży.

 

Menedżer Sprzedaży

Location: mazowieckie / Radom

 

Job description

 • Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami,
 • Przygotowywanie ofert i umów,
 • Koordynacja procesów zamówień oraz eksportu,
 • Udział w targach branżowych,
 • Realizację założonych planów sprzedażowych,
 • Budowanie i utrzymywanie partnerskich relacji z Klientami,
 • Badanie potrzeb Klientów oraz proponowanie odpowiednich produktów i usług oraz przygotowywanie indywidualnych rozwiązań dla Klientów,
 • Dbałości o najwyższe standardy jakości obsługi Klienta,
 • Analizę i monitorowanie działań konkurencji.

Requirements

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowane automatyka i robotyka),
 • Podstawowa znajomość branży robotyki, automatyzacji procesów produkcji (lub pokrewne),
 • Minimum 2–letnie doświadczenie w sprzedaży
 • Samodzielność oraz dobra organizacja pracy,
 • Umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych,
 • Gotowość do wyjazdów służbowych,
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B.

We offer

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • atrakcyjne wynagrodzenie plus prowizje,
 • szkolenia,
 • samochód służbowy do dyspozycji

Osoby zainteresowane proszę o kontakt w sekretariacie firmy Sorter lub przesłanie aplikacji na adres work@easyrobots.eu

do 31.03.19. z dopiskiem MENEDŻER SPRZEDAŻY
Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami. 

 

W celu przeprowadzenia prawidłowego procesu rekrutacji bardzo prosimy o zawarcie w CV klauzuli zgód:

 

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wymagane prawem a wskazane w CV przez Easy Robots Sp. z o.o. na potrzeby niniejszego procesu rekrutacyjnego.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Easy Robots Sp. z o.o. zawartych w CV - wymagane jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Easy Robots Sp. z o.o.na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. – wymagane jeśli chcesz abyśmy zostawili Twoje CV na przyszłe rekrutację.

Mam świadomość, że każda wyrażona przeze mnie zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta.


Obowiązek informacyjny:

Administratorem Państwa danych osobowych Easy Robots Sp. z o.o. ul. z siedzibą w Radomiu, ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom


1. Cele i podstawy przetwarzania:

Easy Robots Sp. z o.o. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 

 1. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie uprawnienia pracodawcy wynikającego z art. 22¹ kodeksu pracy i  w zakresie: imienia i nazwiska, imion rodziców, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wykształcenia i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit „c” RODO w związku z przepisami prawa pracy),
 2. przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach.  Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO),
 3. realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana w trakcie procesu rekrutacji w związku ze sprawdzeniem Pani/Pana umiejętności i zdolności potrzebnych do pracy na określonym w ogłoszeniu stanowisku.  Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
 4. realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO),
 5. przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzane danych osobowych przekazanych w CV, formularzu, liście motywacyjnym i innych dokumentach. Podstawą przetwarzania jest ta zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO).

 

Easy Robots Sp. z o.o. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Easy Robots Sp. z o.o. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim.

Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim.

Do kategorii odbiorców którym Easy Robots Sp. z o.o. powierzyła przetwarzanie danych osobowych, należą również: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Easy Robots Sp. z o.o. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane.

Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, Easy Robots Sp. z o.o. stosuje odpowiedni poziom ochrony danych.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, o ile podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, miejsca zamieszkania, wykształcenia oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie rekrutacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Easy Robots Sp. z o.o. nie będzie udostępniać Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom, poza tym którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Easy Robots Sp. z o.o., chyba że do udostępnienia będzie zobowiązana na podstawie przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Easy Robots Sp. z o.o.

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.


Jak długo będziemy przetwarzać Panią/ Pana dane?

w zakresie wskazanym w pkt. 1. A, B, C Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia niniejszej rekrutacji,

w zakresie wskazanym w pkt. 1 D Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane,

w zakresie wskazanym w pkt. 1 E Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od daty wyrażenia zgody.


Jakie ma Pani/Pan prawa?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
 • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na podany poniżej adres spółki.
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
 • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Please add the following clause: I agree to the processing of my personal data for the needs necessary in the recruitment process.

Get to know the position: Mechanik

Zawód mechanik kojarzy się przede wszystkim z branżą samochodową, i faktycznie w niej stanowisko występuje najczęściej. W ogólnym jednak zarysie mechanikiem jest osoba zajmująca się wytwarzaniem, obsługą lub serwisowaniem różnego rodzaju urządzeń mechanicznych. Mechanicy specjalizują się w jednej z następujących dziedzin; sprzętowej, opartej na znajomości poszczególnych maszyn i urządzeń, ich obsłudze, ...
Mechanik Job Mechanik

You are applying for the position of

Attach files to the application

- Required fields

The data administrator is Easy Robots sp. z. o. o..

The personal data of the Candidate are processed by the Service Provider in order to transfer them to the Employer. Until the submission of data to the Employer Praca.pl Sp. z o.o. is the Administrator of his or her personal data..

Similar jobs

Search jobs by:

Dolnośląskie:
Wrocław (809)
Wałbrzych (68)
Legnica (100)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (252)
Toruń (145)
Lubelskie:
Lublin (249)
Chełm (38)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (931)
Tarnów (64)
Nowy Sącz (61)
Mazowieckie:
Warszawa (2275)
Radom (171)
Płock (96)
Opolskie:
Opole (252)
Nysa (88)
Podkarpackie:
Rzeszów (167)
Przemyśl (45)
Podlaskie:
Białystok (164)
Suwałki (50)
Łomża (34)
Pomorskie:
Gdańsk (486)
Gdynia (203)
Słupsk (64)
Śląskie:
Katowice (576)
Częstochowa (167)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (185)
Elbląg (112)
Ełk (91)
Wielkopolskie:
Poznań (661)
Kalisz (79)
Konin (80)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (330)
Koszalin (97)
Kołobrzeg (42)
Auchan (146)
Tesco (109)
Inditex (21)
Leroy Merlin (125)
Bricoman (20)
STRABAG (12)
ABB (42)
Accenture (135)
Carrefour (146)
PKO BP (364)
PwC (38)
KPMG (22)
Orange (10)
IKEA (32)
Budimex (52)

Hiring on praca.pl