CV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employersMoreChooseCV / ResumeCover letterJob interviewJob changeLoss of jobStudentsLabour marketTopic of the dayList of positionsFor employers

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Astrolog to osoba, która na podstawie dogłębnej analizy aktualnego układu ciał niebieskich względem siebie, wyjaśnia i interpretuje zachodzące na Ziemi zjawiska i zdarzenia. W praktyce oznacza to, że astrolog zajmuje się opracowywaniem horoskopów, dla osób prywatnych, a nawet instytucji czy państw. Horoskopy przygotowywane przez profesjonalnego astrologa są raczej dogłębną, naukową interpretacją układu ciał niebieskich, przyporządkowanego do danej jednostki w danym czasie. Osoba zatrudniona w tym charakterze może zajmować się także przewidywaniem przyszłości, podobnie jak w przypadku horoskopów opartym na wiedzy naukowej, nie zaś czynnikach paranormalnych czy nadprzyrodzonych cechach. Astrolog jest rodzajem naukowca, którego praca jednak budzi pewne kontrowersje na tle zasadności i użyteczności samej dziedziny, będąc jednocześnie niezwykle ciekawą i pasjonującą.


WYMAGANIA

Oficjalnie podaje się, że najczęściej spotykanym wymogiem, stojącym na drodze do zawodu jest konieczność posiadania dyplomu ukończenia szkoły średniej, jednak w praktyce wymaga się także zaświadczenia o ukończeniu konkretnych kursów astrologicznych, oraz doświadczenia w zawodzie. Astrologia, choć nie wymusza ukończenia specjalistycznych studiów, jest dziedziną, wymagającą ciągłego poszerzania swojej wiedzy, także z dziedzin pokrewnych. Do wykonywania zawodu niezbędne są także konkretne cechy osobowościowe, ułatwiające kontakty z ludźmi i zdolności interpretacji informacji, pozyskanych z analizy układu ciał niebieskich. Astrologia jest dziedziną uprawianą bardziej z pasji niż obowiązku, zajmują się nią osoby ściśle zainteresowane tematem.


WARUNKI PRACY

Współcześnie zaawansowane obliczenia, analizę położenia ciał niebieskich względem siebie, etc., wykonuje za astrologa zaawansowany sprzęt komputerowy, pozostawiając mu jedynie suche informacje do interpretacji. Astrolog spotyka się z „klientem” osobiście, poznając poprzez rozmowę jego charakter i osobowość, sytuację życiową, by jeszcze lepiej zinterpretować otrzymane wyniki do danej jednostki.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Najbardziej oczywistą formą zatrudnienia jest dla astrologa praktyka prywatna.


ZAROBKI

Zarobki astrologa są niezwykle trudne do oszacowania, zależą głównie od umiejętności danej jednostki i zadowolenia klientów.