CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Gleboznawca, zajmuje się analizowaniem i badaniem gleby na określonym terenie, czyli, w nieco bardziej formalnej definicji, wierzchniej warstwy skorupy ziemskiej. Badania prowadzone przez gleboznawcę mają określić przydatność danego terenu do określonych celów – na przykład uprawy rolnej określonego gatunku roślin. Rezultaty specjalistycznej analizy, prowadzonej przez osobę zatrudnioną w tym charakterze obejmują także inne czynniki, jak tak zwana „żyzność”, czy absorbcja zanieczyszczeń, stan wód gruntowych, etc. Gleboznawca ocenia stan gleby na danym terenie samodzielnie, poprzez wykonanie wykopu o głębokości mniej więcej półtora metra i analizowanie przekroju gleby wzrokowo i za pomocą przyrządów pomiarowych. Wszystkie aspekty określające stan gleby definiuje się w skali punktowej, a ostateczny rezultat jest rodzajem ekspertyzy, mogącej zadecydować o charakterze wykorzystania danego obszaru.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, którego wypełnienie stoi na drodze do wykonywania profesji gleboznawcy jest kwestia posiadanego wykształcenia – kierunek gleboznawstwo jest obecny na uniwersytetach przyrodniczych, ewentualnie pod postacią późniejszej specjalizacji. Rozwój zawodowy umożliwia także pozostanie w murach uczelni podczas studiów podyplomowych, lub w charakterze pracownika naukowego, wciąż poszerzającego swoją wiedzę poprzez zdobywanie kolejnych stopni naukowych i wydawanie naukowych publikacji. W określonych przypadkach pracodawca może wymagać od kandydata dodatkowych uprawnień, co w praktyce oznacza przeważnie konieczność ukończenia kursu klasyfikacji gleby, wraz z uzyskaniem stosownego certyfikatu.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy gleboznawcy jest przede wszystkim teren, w którym za pomocą wcześniej wspomnianych wykopów metodą odkrywkową osoba zatrudniona w tym charakterze bada przekrój gleby. Praca naukowa wiąże się z prowadzeniem zajęć dydaktycznych i ciągłym poszerzaniu wiedzy własnej i ogólnie przyjętej poprzez różnorodne badania terenowe i laboratoryjne.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia dla osób zatrudnionych w tym charakterze gwarantują uczelnie wyższe, oraz firmy i instytucje, należące do różnych sektorów rynku, a zatrudniające gleboznawcę celem uzyskania ekspertyzy odnośnie danego obszaru.


ZAROBKI

Zarobki gleboznawcy są trudne do sklasyfikowania, jednak przykładowy pracownik naukowy może liczyć na pensję wyjściową w okolicach 2500 złotych brutto miesięcznie.