Wybrana kategoria

NEWEST JOBS - Inżynier Procesu

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Inżynier procesu to osoba odpowiedzialna za projektowanie nowych technologii i wdrażanie ich w przestrzeni produkcyjnej firmy lub przedsiębiorstwa. Osoba obsadzona na tym stanowisku współdecyduje o zakupie sprzętu i oprogramowania niezbędnego do obsługi danych procesów technologicznych, przeprowadza całokształt kalkulacji i analiz celem przystosowania konkretnej technologii na potrzeby określonego obszaru działalności. Inżynier procesu, jako specjalista w zakresie nowych technologii przeprowadza niekiedy szkolenia wewnętrzne z zakresu obsługi danych urządzeń i technologii, zajmuje się także konserwacją sprzętu lub nadzoruje prace konserwacyjne przeprowadzane przez wyznaczony personel. Osoba zatrudniona w tym charakterze sporządza szczegółową dokumentację techniczną na każdym etapie wdrażania nowej technologii.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem stawianym zwykle przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze inżyniera procesu jest konieczność posiadania dyplomu ukończenia jednej z wyższych uczelni technicznej i tytułu inżyniera - ukończony kierunek jest zależny od charakteru działalności prowadzonej w danym zakładzie produkcyjnym. Konieczne okażą się praktyczne zdolności obsługi specjalistycznego oprogramowania, wykonywania rysunków technicznych, umiejętności analityczne i numeryczne, uzdolnienia w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim i samoorganizacji pracy. Doświadczenie pozyskane na stanowisku o zbliżonym charakterze pełnionych obowiązków będzie mocnym atutem.


WARUNKI PRACY

Praca inżyniera procesu skupia się wokół realizowania szeregu czynności analitycznych, projektowania procesu wdrażania nowych technologii w przestrzeni produkcyjnej zakładu lub przedsiębiorstwa. Osoba obsadzona na tym stanowisku nadzoruje także prace podległego personelu.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia w charakterze inżyniera procesu stwarzają liczne zakłady i przedsiębiorstwa produkcyjne o różnorodnym charakterze wytwarzanych wyrobów.


ZAROBKI

Średnia pensja netto jakiej spodziewać się mogą osoby aplikujące na stanowisko inżyniera procesu oscyluje w granicach 3000 złotych miesięcznie.

NEWEST JOBS - Inżynier Procesu

see more jobs for Inżynier Procesu