Wybrana kategoria

NEWEST JOBS - Specjalista ds. Logistyki

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Specjalista ds. Logistyki to osoba odpowiedzialna za organizację, planowanie i kontrolę pracy: działu w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych lub w firmie logistycznej. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: zapewnienie bezbłędnych działań wszystkich funkcji logistycznych w firmie, koordynowanie pracy magazynu i zaopatrzenia, odpowiedzialność za działania firmy w zakresie importu lub eksportu materiałów, surowców, części zamiennych lub produktów gotowych, współpraca z dostawcami i klientami firmy, zapewnienie, organizacja i nadzór nad środkami i procesem transportu w firmie, ścisła współpraca z magazynem oraz z działem sprzedaży, terminowe kompletowanie i przekazywanie wszystkich dokumentów sprzedaży, współpraca z agencjami celnymi i firmami spedycyjnymi, kontrolowanie efektywnego ekonomicznie przepływu towarów/produktów/surowców, kreowanie nowych i optymalizacja istniejących rozwiązań w obszarze logistyki, tj. zaopatrzenia, przepływu i dystrybucji materiałów wewnątrz firmy, a także bezpośredni nadzór nad przepływem dokumentacji magazynowo - transportowej, kontrola dokumentów wysyłkowych, poszerzanie bazy danych przewoźników.


WYMAGANIA

Specjalista ds. Logistyki powinien mieć wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe (ekonomiczne lub techniczne; transport, logistyka) oraz znać w stopniu dobrym język angielski i obsługę komputera MS Office. Mile widziane jest minimum roczne doświadczenie w pracy w spedycji lub w dziale logistyki, a także znajomość nowoczesnych technik zarządzania logistycznego i systemów informatycznych wspomagających procesy logistyczne (np. program SAP). Osoba na tym stanowisku powinna cechować się również: umiejętnością nawiązywania i utrzymywania kontaktów z klientami, strategicznym myśleniem, dyspozycyjnością, umiejętnościami negocjacyjnymi, kreatywnością i inicjatywą w działaniu oraz doskonałymi zdolności organizacyjnymi i umiejętnością pracy w grupie, odpornością na stres.


WARUNKI PRACY

Miejscem pracy jest pomieszczenie zamknięte - biuro firmy, baza, centrala firmy, obiekty magazynowe. Jest to praca umysłowa, stanowisko samodzielne, pod nadzorem. Praca wiąże się z dużym natężeniem kontaktów z ludźmi, przez co mogą wystąpić sytuacje stresujące. Pracownik ma możliwość pogłębiania wiedzy i umiejętności (szkolenia, konferencje, itd.) oraz możliwość awansu, np.: menedżer ds. logistyki.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalista ds. Logistyki może być zatrudniony, np.: w większych i mniejszych firmach logistycznych, przewozowych, spedycyjnych oraz w korporacjach z branży FMCG, chemicznej, kosmetycznej, IT, motoryzacyjnej.


ZAROBKI

Wynagrodzenie specjalisty ds. logistyki kształtuje się od 3 tys. zł - 8 tys. zł i wyżej. Wśród innych dodatków są, m.in.: telefon komórkowy, laptop, szkolenia.

NEWEST JOBS - Specjalista ds. Logistyki

see more jobs for Specjalista ds. Logistyki