Wybrana kategoria

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator Nieruchomości

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Administrator nieruchomości, jak sugeruje sama nazwa stanowiska, jest osobą odpowiedzialną za sprawowanie bieżącego nadzoru nad obiektem, lub grupą obiektów o określonym charakterze; kamienicą, osiedlem mieszkaniowym, ośrodkiem rekreacyjnym, budynkiem o zastosowaniu przemysłowym lub halą produkcyjną czy magazynem. W zależności od rodzaju obiektów podległych osobie obsadzonej na tym stanowisku, jej codzienne obowiązki będą dość zróżnicowane. Administrator zatrudniony w spółdzielni mieszkaniowej będzie więc dbał o czystość budynków mieszkalnych, prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych w ich obrębie, stan techniczny urządzeń i instalacji, a także przyjmowanie skarg czy zgłoszeń innego rodzaju od lokatorów. Zupełnie inny zakres obowiązków przypadnie administratorowi ośrodka rekreacyjnego lub wypoczynkowego; będzie on przeważnie kierownikiem ośrodka, decydującym o realizacji budżetu, zapewnieniu jak najlepszej obsługi dla gości, ich wyżywienie, etc.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w charakterze administratora nieruchomości jest konieczność posiadania przez nie co najmniej średniego wykształcenia, pozyskanego w technikum ekonomicznym lub na wyższych studiach ekonomicznych. Potencjalni pracodawcy zwracają także szczególną uwagę na dotychczasowe doświadczenie zawodowe kandydata, pozyskane w pracy na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków. Administrator nieruchomości musi wykazać się szczególną odpowiedzialnością, operatywnością, świadomością kosztową i znajomością przepisów prawnych regulujących administrowanie budynkami o konkretnym charakterze.


WARUNKI PRACY

Praca administratora nieruchomości jest pracą w przeważającej części biurową, wykonywaną przed ekranem komputera i w bezpośrednich kontaktach z lokatorami, klientami czy zarządcami poszczególnych obiektów.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają, jak wcześniej wspomniano, spółdzielnie mieszkaniowe, ośrodki wypoczynkowe, firmy i przedsiębiorstwa o różnym zakresie prowadzonej działalności.


ZAROBKI

Zarobki na tym stanowisku utrzymują się na średnim poziomie 2800 złotych brutto miesięcznie.

NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Administrator Nieruchomości

zobacz więcej ofert pracy dla Administrator Nieruchomości